Velikonoční výstava

Letošní velikonoční výstava pořádaná KaSS Lužec ve spolupráci s naší školou se opravdu vydařila. Tím nejkrásnějším způsobem, tj. prezentací výrobků našich dětí, přivítala jaro. Na téma jaro a velikonoce byly vystaveny práce a výrobky dětí z naší školy a jarní a velikonoční dekorace na výstavu nebo na prodej. Největší měrou se podílely šikovné ruce dětí ze školní družiny. Poděkování patří i ostatním třídám, které se připojily. Děkujeme všem, kteří si naše výrobky zakoupili a podpořili nás. Za obě oddělení školní družiny Martina

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 3. a 8. dubna proběhl zápis žáků do 1. třídy. K zápisu přišlo 22 žáků, přijato bylo 21. Přijati byli žáci pod registračním číslem: č. 1, č. 2,  č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22. Mgr. Eva Tejová

Noc s Andersenem

Letos se konal po celém světě již 17. ročník projektu na podporu dětského  čtenářství – Noc s Andersenem. V pátek 31. 3. 2017 se tato akce konala na více než 1660 registrovaných  místech, jedním z nich byla i naše škola. Oproti loňskému i předloňskému roku, kdy u nás probíhaly pouze pohádkové večery, jsme i my prožili  ve škole svou ,,Noc s Andersenem“. Tématem se stal pohádkový komiks – Čtyřlístek. Tak tedy nejen naše žáky po celý večer provázely čtyřlístkové postavičky – Fifinka, Bobík, Myšpulín a