Spolek rodičů a přátel Základní školy Lužec nad Vltavou

Vážení rodiče,

ve spolupráci s naší Základní školou byl založen „Spolek rodičů a přátel Základní školy Lužec nad Vltavou“. Podobné spolky tzv. SRPŠ běžně na školách fungují.

Účelem spolku je vytváření podmínek pro zlepšení činnosti ZŠ v oblasti výchovné, materiální a zájmové. Hlavní činností je získávání finančních prostředků, a to nejen zaplacením členského příspěvku, ale především pořádáním různých akcí, jejichž výtěžek bude použit pro potřeby žáků ZŠ.

O použití těchto financí rozhodují členové spolku – rodiče na základě podnětů a potřeb ZŠ.

Dokumenty spolku: