Školska rada

/Školska rada

Druhé zasedání školské rady ve školním roce 2016 – 2017 se koná 26. června 2017 v 17.00 hod. v budově Základní školy Lužec nad Vltavou.

Školská rada při Základní škole v Lužci nad Vltavou byla ustanovena v roce 2005 podle §167, ods.2 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s volebním řádem.
ŠR 9 členů, 3 jsou voleni z řad zákonných zástupců žáků, 3 z řad pedagogických pracovníků a 3 jsou jmenováni z řad zastupitelů obce.

Složení školské rady

 

Předsedkyně školské rady: RNDr. Blanka Sýkorová, Ph.D.

Zástupci obecního zastupitelstva

  • Ing. Mgr. Pavla Donaufová
  • Miroslav Maštalíř
  • Zděna Peroutková

Zástupci zákonných zástupců žáků

  •  p. Lucie Prokešová
  • p. Hana Fnoučková
  • RNDr. Blanka Sýkorová, Ph.D.

Zástupci pedagogických pracovníků

  • Mgr. Ivana Ševčíková
  • Mgr. Jana Velická
  • Mgr. Eva Zemanová