Konzultační hodiny 2017 – 2018

//Konzultační hodiny 2017 – 2018

Konzultační hodiny pro žáky a zákonné zástupce ve školním roce 2017 – 2018

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
PEDAGOG DEN ČAS VYUČOVANÝ PŘEDMĚT
Bendová Ljubov středa      12,30 – 13,30 Aj
Mgr. Havránková Kristýna úterý          13,15 – 13,45  Čj, Aj
Ing. Kopeluková Pavla středa        13,00 – 15,00 M,F
Mgr. Králová Fonioková Iveta úterý          14,30 – 15,00 Čj, D, Př, Vl, Pč
Kučera Adam pátek        11,00 – 11,30 Z
PaedDr. Lhotský Jaroslav středa       13,00 – 13,45 M, Nj, Z
Mgr. Liška Landová Marta středa        14,30 – 15 00 Aj, Nj
Mgr. Prchalová Barbora středa        13,00 – 14,00 Čj
Ramešová Jana středa        12,30 – 13,00 Čj, M, Prv
Rollová Romana uč. individuálně po dohodě    
Mgr. Sál Martin úterý          13,00 – 14,00 M, F, Ch
Mgr. Ševčíková Ivana úterý          12,00 – 12,30 Čj, M, Prv
Mgr. Tejová Eva středa        12,00 – 13,00 M
Mgr. Vaňková Eva středa        13,00 – 14,00 Čj, M, Prv
Mgr. Velická Jana úterý          13,00 – 14,00 Př, Vl
Mgr. Zemanová Eva čtvrtek 12,30 – 13,30 Př, Vo
Rollová Romana vych. individuálně po dohodě    
Mertová Martina individuálně po dohodě