Třídní učitelé 2017 – 2018

//Třídní učitelé 2017 – 2018
Třídní učitelé 2017 – 2018
třída třídní učitel zastupující třídní učitel
1 Mgr. Jana Vaňková Mgr. Ivana Ševčíková
2 Jana Ramešová Mgr. Jana Velická
3 Mgr. Ivana Ševčíková Mgr. Jana Vaňková
4 Mgr. Jana Velická Jana Ramešová
5  Mgr. Iveta Králová Fonioková Mgr. Barbora Prchalová
6 PaedDr. Jaroslav Lhotský Mgr. Martin Sál
7 Mgr. Barbora Prchalová  Mgr. Iveta Králová Fonioková
8 Mgr. Martin Sál Mgr. Eva Zemanová
9 Mgr. Eva Zemanová Ing. Pavla Kopeluková