Učitelé

/Učitelé
Ing. Pavla Kopeluková
ředitelka školy
Ukončené vzdělání: České vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství Další ukončené vzdělání: ČVUT - Výzkumný.
Mgr. Jana Velická
zástupkyně ředitele, učitelka II. stupně
Vystudovala Pedagogickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor: učitelství pro I. stupeň..

Martina Mertová
vychovatelka ŠD
Absolvovala SEŠ Mladá Boleslav. 1992-1995: učitelka na SOU Mělník Pšovka 1997-2003: notářská kancelář Mělník 2007-dosud:.
Romana Rollová
vychovatelka ŠD, učitelka I. stupně
Absolvovala SPŠ MV Holešov - policejní činnost. 2011 -2013: učitelka MŠ v Lužci nad Vltavou.
Mgr. Barbora Prchalová
učitelka I. stupně
V současné době dokončuje magisterské studium na UK v Praze, obor: český jazyk, základy společenských.
Jana Ramešová
učitelka I. stupně ZŠ
Absolvovala Střední pedagogickou školu v Praze, sanitární kurz. 1974 - dosud : učitelka ZŠ Lužec.
Mgr. Martin Sál
učitel I. stupně, koordinátor EVVO
Vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni, obor Nš-Vv. 1988 - 1991: učitel v ZŠ Dolní Beřkovice.
Ljubov Bendová
učitelka I. a II. stupně
Absolvovala Pedagogickou fakultu v Kyjevě, obor: defektologie, státní zkoušky z angličtiny a ruštiny. 1982 -.
Mgr. Ivana Ševčíková
učitelka I.stupně
Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor: učitelství I. stupně.
PaedDr. Jaroslav Lhotský
učitel I. stupně ZŠ
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor: učitelství I. stupně. 1969 – 1974: učitel.
Mgr. Eva Tejová
učitelka II. stupně, výchovný poradce
Absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor: matematika – občanská výchova. 1976 - 1986: učitelka.