Projekt školní družiny

Dubnové setkání ve třídě Sluníček jsme zahájili čtením krátkého příběhu „Kouzlo jara“. Byl plný slunce a květin, barev všech odstínů. Popovídali jsme si o semínkách, sazeničkách a květinách. Jak se sází, zalévají a co potřebují k tomu, aby nám vyrostly. Abychom se přesvědčili, tak jsme si pár semínek zaseli. Děti v MŠ je budou zalévat...

28.4.201728.4.2017

Velikonoční výstava

Letošní velikonoční výstava pořádaná KaSS Lužec ve spolupráci s naší školou se opravdu vydařila. Tím nejkrásnějším způsobem, tj. prezentací výrobků našich dětí, přivítala jaro. Na téma jaro a velikonoce byly vystaveny práce a výrobky dětí z naší školy a jarní a velikonoční dekorace na výstavu nebo na prodej. Největší měrou se podílely šikovné ruce dětí...

14.4.201714.4.2017

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 3. a 8. dubna proběhl zápis žáků do 1. třídy. K zápisu přišlo 22 žáků, přijato bylo 21. Přijati byli žáci pod registračním číslem: č. 1, č. 2,  č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č....

13.4.201713.4.2017

Noc s Andersenem

Letos se konal po celém světě již 17. ročník projektu na podporu dětského  čtenářství – Noc s Andersenem. V pátek 31. 3. 2017 se tato akce konala na více než 1660 registrovaných  místech, jedním z nich byla i naše škola. Oproti loňskému i předloňskému roku, kdy u nás probíhaly pouze pohádkové večery, jsme i my prožili  ve škole...

8.4.20178.4.2017
  • 1
  • 2