Zájmové útvary 2019 – 2020

Vážení rodiče. V pátek 7. 6. 2019 byly dětem předány předběžné přihlášky do zájmových útvarů. Prosíme o vyplnění a odevzdání do 14. 6. 2019. Nabídka byla obohacena o ekologický kroužek ZEVUR, který je přednostně směřován pro žáky 6. – 9. třídy. Náplň  kroužku: ZEVUR – kroužek EVVO Plán témat na jednotlivé měsíce: ZÁŘÍ: Proč zrovna ZEVUR?   jak vznikla ekologie – její historie, ekologické problémy   co je UR ŘÍJEN: Země – jedinečná planeta podmínky pro vývoj života ekosystémy a biodiverzita, potravní řetězce a pyramidy LISTOPAD: Člověk a životní prostředí od vývoje člověka po současnost demografie PROSINEC: Zdraví a zdravý

Fotografování 6.6.2019

Vážení rodiče. Připomínáme, že ve čtvrtek 6.6.2019 se ve škole uskuteční fotografování tříd. V letošním roce se třídy budou fotografovat dle dohody s rodiči z předchozích třídních schůzek, proto i cena může být pro jednotlivé třídy odlišná. Fotografie budou objednány pro žáky, kteří přinesou souhlas rodičů s objednáním fotografie a uhradí danou částku do středy 5. 6. 2019. Děkujeme.