Klasifikace ve škole od 29. 9. 2020

Vážení rodiče, milí žáci. Adaptační proces našich žáků ve škole pokročil. Děti jsou šikovné, spolupracují s učiteli. Ve všech předmětech bude v tomto týdnu ukončeno opakování, pokud se tak již nestalo. Do standardního režimu se vrátí i zadávání domácí přípravy a klasifikace dle školního řádu. V období uzavření škol jsme při výuce společně s Vámi zjistili, že děti jsou schopny dosahovat pokroku i v online výuce a poznávání je pro ně přirozené a samozřejmé. Věřím, že i po návratu ke “standardnímu” hodnocení se

V pátek 25. 9. 2020 není v ZŠ Lužec nad Vltavou vyhlášeno ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci. V pátek 25. 9. 2020  není v ZŠ Lužec nad Vltavou vyhlášeno ředitelské volno. Situace byla řešena se zřizovatelem školy, škola má shodný názor se zřizovatelem. Ředitelské volno nebude vyhlášeno. Pokud rodiče chtějí se svými dětmi strávit páteční den a přidat ho k prodlouženému víkendu, je to na jejich rozhodnutí. Prosíme, aby své děti včas omluvili ve škole. V pátek bude standardně probírána nová látka. Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy        

Tělesná výchova – odkládání ozdobných předmětů

Vážení rodiče, V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí v hodinách tělesné výchovy je potřebné, aby děti měly vhodný cvičební úbor. Dle školního řádu žáci nemají povoleno používat ozdobné, pro činnost v tělesné výchově nevhodné a nebezpečné předměty. Citace ze školního řádu, který je vyvěšen na https://www.zs-luzec.cz/vnitrni-smernice-rady/ Odkládání ozdobných předmětů V hodinách tělesné výchovy, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení