Vrácení přeplatků za školní družinu a zájmové útvary od 1. 6. 2020

Vrácení poplatků za školní družinu a zájmové útvary Od 1. 6. 2020 škola vrací přeplatky za školní družinu a školní klub. Výše přeplatku: Poplatek za 1 měsíc činí 120,- Kč. Vracíme přeplatky za měsíce: březen: 75,- Kč (rozpočet na den 5,- Kč) duben: 120,- Kč květen: 120,- Kč červen: 120,- Kč Celkem: 435,-Kč   Prosíme rodiče, aby nám zaslali zprávu prostřednictvím Bakalářů, jakým způsobem chtějí přeplatek vrátit (číslo účtu, hotovost z pokladny). Při vyplacení poplatku z pokladny je nutné si telefonicky