Informace pro rodiče žáků VI. třídy

Přihláška na nepovinný předmět Vážení rodiče žáků VI. třídy. Ve školním roce 2019/2020 byl v rámci výuky VI. třídy zařazen předmět Design a technologie, který vyučoval pan Radek Liška.Předmět měl u žáků příznivou odezvu. Bohužel, díky uzavření škol nebyly dokončeny nejzajímavější projekty spojené s modelováním a tiskem na 3D tiskárně. Z tohoto důvodu nabízíme Vašim dětem ve školním roce 2020/2021 nepovinný předmět Design a technologie. Nepovinný předmět budeme vyučovat nad rámec povinných hodin. Bude opět jednohodinový a opět zaměřený na modelování a 3D tisk. Vyučovat bude