Nabídka kroužků na školní rok 2017/2018

Nabídka kroužků na rok 2017/2018 Vážení rodiče, milí žáci. Představujeme Vám nabídku kroužků na školní rok 2017/2018. Přesný den, a čas, ve kterém se bude kroužek realizovat, Vám sdělíme do 10. září 2017. Název kroužku Vedoucí kroužku Dle rozvrhu Počet hodin Určeno pro žáky tříd: Lužáček – dětský sbor Mgr. Martin Sál, Romana Rollová 1 x týdně 1 hodina od 1. třídy Hra na hudební nástroje, klavír Mgr. Martin Sál 1 x týdně 1 hodina od 1. třídy Hra na hudební nástroje, kytara Mgr. Martin Sál 1 x týdně 1 hodina od 3. třídy Klub mladého diváka Mgr. Jana Velická, Jana Ramešová 4 x ročně Taneční