eTwinning

eTwinning

Jako ocenění naší práce jsme v březnu 2019 získali certifikát “eTwinningová škola”. Tento certifikát nám umožní účastnit se národních i mezinárodních metodických seminářů a konferencí pořádaných pro takto oceněné školy.

3.9.20203.9.2020
Erasmus+

Erasmus+

Cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností mezi partnerskými zeměmi a vytvoření nových postupů týkajících se školní strategie a metodologie, které podporují toleranci, inkluzi, gendrovou rovnost a zodpovědné využívání moderních technologií.

25.2.20204.12.2020