Zápis do 1. třídy

/Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na zápis do 1. třídy pro školní rok 2018-2019.

Zápis proběhne v budově Základní školy Lužec nad Vltavou
ve středu 4. dubna 2018 od 13.30 do 18.00 hodin a v sobotu 7. dubna 2018 od 9,00 do 13,00 hodin.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy
a přinesou s sebou:

  • rodný list dítěte
  • kartičku pojištěnce dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu v základní škole. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.
Bližší informace je možno získat na telefonu 315 691 270 nebo při osobní návštěvě školy.

Formuláře: