Vnitřní směrnice a řády

/Vnitřní směrnice a řády

Vnitřní platový předpis školy:

Zveřejněné znění dokumentu neobsahuje konkrétní částky, s těmi jsou seznámeni zaměstnanci školy a jsou obsaženy v originálu této směrnice.