Druhé zasedání školské rady ve školním roce 2016 – 2017 se koná 26. června 2017 v 17.00 hod. v budově Základní školy Lužec nad Vltavou.

Školská rada při Základní škole v Lužci nad Vltavou byla ustanovena v roce 2005 podle §167, ods.2 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s volebním řádem.
ŠR 9 členů, 3 jsou voleni z řad zákonných zástupců žáků, 3 z řad pedagogických pracovníků a 3 jsou jmenováni z řad zastupitelů obce.