Termíny třídních schůzek

Třídní schůzky I. třídy – Metoda Hejného

  • 9. 2020 od 17,00 hod.
  • 10. 2020 od 17,00 hod.
  • 2. 2021 od 17,00 hod.
  • 2. 2021 od 17,00 hod.

Společné třídní schůzky

  • 18. 11. 2020 (středa) od 17,00 hod. – třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků I. – IX. třídy
  • 14. 4. 2021 (středa) od 17,00 hod. – třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků I. – IX. třídy

 Konzultace s rodiči

Spolupráce školy a rodiny je založena na vzájemném partnerském vztahu. Rodiče jsou ve škole vítáni. Konzultace s učiteli nebo s vedením školy jsou možné kdykoli po telefonické nebo osobní dohodě.

Při neúčasti rodičů předají třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků, informaci získají rodiče také pomocí programu Bakaláři.

Individuální konzultace zákonných zástupců s ředitelkou školy

Individuální konzultace zákonných zástupců s ředitelkou jsou možné po předběžné domluvě kdykoli v průběhu školního roku.