Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve škole

Metodický pokyn ministerstva školství k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 37 014/2005-25:

Informace pro organizaci tělesné výchovy a další činnosti žáků ve škole a školském zařízení.

Metodický pokyn k zajištění BOZ žáků