Čtenářská gramotnost a tvorba komiksu

Čtenářská gramotnost a tvorba komiksu

Na počátku tohoto školního roku se žáci naší školy zapojili do projektu Čtenářská gramotnost a tvorba komiksu, který vyhlásila ZŠ Nový Borek. Žáci druhého i prvního stupně museli vytvořit pracovní skupinu, jež vytvořila samostatně celý komiks, od tématu přes příběh až po samotnou realizaci. Skupina žáků druhého stupně pracovala pod vedením a odborným dohledem paní...

23.1.202223.1.2022
Terezín

Terezín

Ve dnech 13. a 14. prosince se žáci z osmé a deváté třídy zúčastnili dvoudenního projektového pobytu v Terezíně. Žáci kromě prohlídky Malé pevnosti a ghetta Terezín navštívili také Museum holocaustu, hřbitov a krematorium. Součástí programu byla také online beseda s pamětnicí paní Helgou Hoškovou Weissovou, jež je akademickou malířkou a jako dítě si prošla terezínským ghettem. Je...

23.1.202223.1.2022
Lidice

Lidice

V úterý 9. 11. 2021 se žáci z druhého stupně zúčastnili projektového dne v Lidicích. Děti zde absolvovaly prohlídku pietního místa i Nových Lidic a workshop Stavíme nové Lidice, ve kterém se seznámily s ponurou historií této obce a s životními osudy několika lidických obyvatel. Den zakončila závěrečná prohlídka mezinárodní dětské výstavy „Roboti a umělá...

23.1.202223.1.2022
Celoškolní ročníkový projekt 2019–2020

Celoškolní ročníkový projekt 2019–2020

V prvním roce naší spolupráce s partnerskými školami v rámci Erasmu+ jsme v duchu společného projektu “Don’t bully me, don’t discriminate me, include me!” vytvořili i celoškolní roční projekt, v němž se žáci naší školy seznamovali s různými formami tělesného postižení, se kterými by se mohli setkat u svých spolužáků, ale také se zaměřili na prevenci šikany či nebezpečí...

20.1.202223.1.2022
Postbellum – paměť národa

Postbellum – paměť národa

Na přelomu roku 2019/2020 vyvrcholilo také naše společné úsilí na projektu Příběhy našich sousedů v rámci celorepublikové akce neziskové organizace Postbellum . Tohoto projektu se zúčastnili pod vedením Mgr. Evy Zemanové jen ti žáci z druhého stupně, kteří o účast projevili osobní zájem. V projektu Příběhy našich sousedů se žáci a studenti seznamují s historií...

20.1.202220.1.2022
Mobilita v Řecku

Mobilita v Řecku

  V listopadu 2019 proběhla první mobilita naší školy v rámci programu Erasmus +. Naši žáci navštívili 5TH LYCEUM OF VOLOS v Řecku. Spolu s našimi dětmi přijeli tuto školu také navštívit studenti ze spřátelených škol ve Španělsku, Estonsku, Polsku a Velké Británii. Sedmidenní pobyt začal krátkou návštěvou Atén, po němž se všichni zúčastnění přesunuli do města Volos, kde...

20.1.202220.1.2022