Erasmus+

Název projektu:  Don’t bully me, don’t discriminate me, include me!
Nešikanuj mě, nediskriminuj mě, začleň mě!

Začátek projektu: 01-09-2019
Konec projektu: 31-08-2021

Cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností mezi partnerskými zeměmi a vytvoření nových postupů týkajících se školní strategie a metodologie, které podporují toleranci, inkluzi, gendrovou rovnost a zodpovědné využívání moderních technologií.

Naše cíle:

 1. Výchova k toleranci, respektu a dialogu
 2. Podpora inkluze ve škole i v životě a motivace znevýhodněných žáků
 3. Odpovědné využívání výpočetní a informační technologie, prevence závislosti a nezákonného chování
 4. Prevence gendrového násilí, diskriminace a sexistického chování.
 5. Rozpoznání šikany a její řešení i prevence.
 6. Spolupráce mezi školami na mezinárodní úrovni, výměna zkušeností a nápadů, podpora kreativity a inovací.
 7. Tvorba nových školních směrnic pro následující případy:
  školní šikana, kyberšikana, gendrové násilí, transsexualita a příchod žáků z imigrantského a uprchlického prostředí.
 8. Motivace žáků i učitelů k aktivnímu využívání angličtiny
 9. Vedení žáků k aktivní roli ve školním životě
 10. Poznávání evropského kulturního dědictví a ocenění jeho rozmanitosti.

Na projektu se podílí 6 zemí, které představují široké spektrum evropské kulturní rozmanitosti: ČR, Estonsko, Polsko, Řecko, Španělsko (Kanárské ostrovy) a Velká Británie. Všechny školy přispívají do projektu svou předchozí zkušeností a učí se od sebe navzájem. Na jednotlivých školách budou do projektových aktivit zapojeny všechny předmětové komise.

Součástí projektu je šest “mobilit”, které se označují zkratkou LTTA (Learning Teaching Training Activities).
Každé LTTA se účastní 3-5 žáků z každé země s doprovodem 2 pedagogů.

Plán mobilit:

 1. Listopad 2019 – Řecko – Gendrové násilí a zajištění inkluze
  Škola: 5TH LYCEUM OF VOLOS
 2. Březen 2020 – Polsko – Podpora tolerance a rovnosti
  Škola: XXVII Liceum Ogolnoksztalcace im. Zeslancow Sybiru w Lublinie
 3. Květen 2020 – Estonsko – Tolerance a (nové) technologie
  Škola: Tamsalu Gymnasium
 4. Říjen 2020 – Španělsko/Kanárské ostrovy – Inkluze a řešení problémů s ICT
  Škola: IES NICOLAS ESTEVEZ BORGES
 5. Březen 2021 -Velká Británie – Rovnost a podpora tolerance
  Škola: Stantonbury International School
 6. Květen 2021- ČR – Naučit se bojovat s šikanou
  Škola: ZŠ Lužec n. Vlt.

Kritéria výběru žáků pro LTTA:

 • Ochota reprezentovat naši školu
 • Zájem o cizí jazyky a adekvátní znalost angličtiny
 • Zapojení rodiny a ochota ubytovat zahraničního studenta
 • Zapojení žáka do projektových aktivit
 • Školní výsledky žáka