Volba povolání

/Volba povolání

Vážení rodiče, milí žáci.

Důležité internetové odkazy (termíny přijímacích zkoušek, termíny odevzdání přihlášek a mnohé další) naleznete  v připraveném dokumentu:

Volba povolání – potřebné informace pro žáky 9. ročníku

Dokument připravila Mgr. Barbora Prchalová – výchovný poradce v ZŠ Lužec nad Vltavou.

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

http://www.infoabsolvent.cz/

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019.

přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky_2019