Vážení rodiče, milí žáci.

Důležité internetové odkazy (termíny přijímacích zkoušek, termíny odevzdání přihlášek a mnohé další) naleznete  v připraveném dokumentu: Volba povolání 19-20

Dokument připravila Mgr. Barbora Prchalová – výchovný poradce v ZŠ Lužec nad Vltavou.

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce: http://www.infoabsolvent.cz/

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Informace MŠMT k přijímacímu řízení

MŠMT stanovilo ve školním roce 2019/2020 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

ŘÁDNÝ TERMÍN:

a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín 16. dubna 2020, 2. termín 17. dubna 2020,

b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového:

1. termín 14. dubna 2020, 2. termín 15. dubna 2020;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:

1. termín 13. května 2020, 2. termín 14. května 2020.