Vážení rodiče, milí žáci.

Důležité internetové odkazy (termíny přijímacích zkoušek, termíny odevzdání přihlášek a mnohé další) naleznete  v připraveném dokumentu:Volba povolání 2021 – 2022

Dokument připravila Mgr. Barbora Prchalová – výchovný poradce v ZŠ Lužec nad Vltavou.

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce: http://www.infoabsolvent.cz/

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

Odkaz na:  Průvodce devítkou 2021 – 2022

Autorem publikace je Bc. Pavla Lopatková. Publikace obsahuje ucelené informace pro žáky IX. ročníku.

Další nabídkou Bc. Lopatkové jsou  newslettery, k jejichž odběru se můžete po jednoduché registraci přihlásit.

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

MŠMT stanovilo ve školním roce 2019/2020 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

ŘÁDNÝ TERMÍN:

a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín 19. 4. 2022; 2. termín 20. 4. 2022,

b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového:

1. termín 12. 4. 2022; 2. termín 13. 4. 2022;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:

1. termín 10. 5. 2022 2. termín 11. 5. 2022