Povinné údaje

Home / Povinné údaje
 1. Název
  • Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace
  • 1. máje č. 4, 277 06 Lužec nad Vltavou
  • Resortní identifikátor (IZO):  102274975
  • REDIZO: 600047687
 2. Důvod a způsob založení
  • Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1885.
  • Datum posledního zápisu školy do rejstříku škol: 1. 1. 2005.
  • Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v ředitele školy.
  • Příspěvková organizace založená zřizovací listinou.
  • Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacím oboru 79-01-C/01 (Základní škola). Forma vzdělávání je denní, délka 9 roků, 0 měsíců.
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Poštovní adresa
  • 1. máje č. 4, 277 06 Lužec nad Vltavou
 6. Adresa pro osobní návštěvy
  • Stejná jako poštovní adresa
 7. Úřední hodiny
  • PO: 7,00 – 17,00 hod.
  • ÚT: 7,00 – 15,00 hod.
  • ST: 7,00 – 17,00 hod.
  • ČT: 7,00 – 15,00 hod.
  • PÁ: 7,00 – 15,00 hod.
 8. Telefonní čísla
  • Hlavní telefon (ředitelna, zástupce ředitele) +420 315 691 270
  • Ředitelka: 724 855 906
  • Družina: 777 998 433
 9. Číslo faxu
  • Škola nemá fax.
 10. Datová schránka
  • ID schránky: kcpma44
  • Typ schránky: Právnická osoba
 11. Adresa e-podatelny
 12. Adresa internetové stránky
 13. Bankovní spojení
  • ČSOB a.s.
  • Číslo účtu organizace: 181317057/0300
  • Číslo účtu pro platby od rodičů: 324113140/0300
   (platby za družinu, školní klub, LVK, ŠvP apod.)
 14. IČ: 709 890 44
 15. DIČ: CZ70989044
 16. Dokumenty
 17. Rozpočet
 18. Žádosti o informace
 19. Opravné prostředky
  • UPOZORNĚNÍ: Opravné prostředky lze podat pouze v listinné podobě v sekretariátu ředitele školy.
 20. Formuláře
 21. Popisy postupů – Návody pro řešení životních situací
  • Přestup žáka do ZŠ Lužec nad Vltavou
 22. Předpisy
  • Zřizovací listina
  • Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky č. 48/2005 Sb.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
  • Vydané právní předpisy
   • Školní řád
 23. Úhrady za poskytování informací. 
  • Informace poskytujeme zdarma.
 24. GDPR