Vydávání obědů

Rámcová smlouva o zajištění stravování žáků a zaměstnanců Základní školy Lužec nad Vltavou: Rámcová smlouva 15. 9. 2021

  • Strava se odhlašuje a přihlašuje den předem do 14,00 hodin nebo týž den do 7,00 hodin ráno. Telefonní kontakt 315 601 066.

Vydávání obědů v době neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (v době nemoci)

Zákon č. 561/2004 (Školský zákon) § 119 stanoví, že žák má nárok na dotované stravování pouze ve dnech pobytu ve škole. Podle vyhlášky č. 107/2005 (o školním stravování) §4 odst. 9, se za pobyt ve škole považuje první den neplánované nepřítomnosti (první den nemoci).

DEN VÝDEJ JÍDEL PRO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY VÝDEJ PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ 11:10 HOD. – 13:15 HOD. 11:00 HOD. -11:10 HOD. ; 13:15 HOD. – 13:30 HOD.
ÚTERÝ 11:10 HOD. – 13:15 HOD. 11:00 HOD. -11:10 HOD. ; 13:15 HOD. – 13:30 HOD.
STŘEDA 11:10 HOD. – 13:15 HOD. 11:00 HOD. -11:10 HOD. ; 13:15 HOD. – 13:30 HOD.
ČTVRTEK 11:10 HOD. – 13:15 HOD. 11:00 HOD. -11:10 HOD. ; 13:15 HOD. – 13:30 HOD.
PÁTEK 11:10 HOD. – 13:15 HOD. 11:00 HOD. -11:10 HOD. ; 13:15 HOD. – 13:30 HOD.

2. Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování je vydávána zákonným zástupcům v jídelně MŠ Lužec nad Vltavou. Pro odběr obědů je nutné uhradit zálohu za čip.

3. Výše stravného

Od 1.7.2020 je částka za stravné stanovena takto:

děti 7 – 10 let 28,- Kč
děti 11 – 14 let 29,- Kč
děti 15 – 18 let 30,- Kč
dospělí 31,- Kč

Na základě sdělení ředitelky MŠ Lužec nad Vltavou Marcely Žižkové se zvyšování ceny stravného pro kategorii dětí 15 – 18 let k 1. 10. 2021 ruší.

4. Přihlašování a odhlašování stravování

  • Obědy si žáci objednávají přes webové rozhraní školy nebo terminálem ve školní výdejně.
  • Obědy na následovný den se musí odhlašovat a přihlašovat nejpozději do 14:00 hodin.
  • Od pátku 14:00 hod. již není možné přihlásit ani odhlásit pondělní oběd.

5. Alergeny

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1 a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům je povinnost informovat spotřebitele (strávníka) o alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo v pokrmu. Předpis stanovuje specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je prokázáno, že mohou vyvolat u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je požadováno, aby veškeré pokrmy byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není toto uvedeno přímo v názvu potraviny nebo jídla. Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají legislativnímu značení:

Číslo alergenu: Název alergenu: Číslo alergenu: Název alergenu:
1. Obilniny (lepek) 8. Skořápkové plody
2. Korýši 9. Celer
3. Vejce 10. Hořčice
4. Ryby 11. Sezam
5. Arašídy 12. Oxid siřičitý a siřičitany
6. Sójové boby 13. Vlčí bob (lupina)
7. Mléko 14. Měkkýši

a výrobky z nich

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. U výrobku nebo u jídel ve veřejném stravování je povinnost vyznačit stanovený alergen, pokud ho výrobek nebo jídlo obsahuje.

Zákonné ustanovení „jasně a zřetelně označit“ není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeného ve zmíněném seznamu legislativně označených alergenů. Školní výdejna má pouze povinnost informační.