Vydávání obědů

Vydávání obědů v době neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (v době nemoci)

Zákon č. 561/2004 (Školský zákon) § 119 stanoví, že žák má nárok na dotované stravování pouze ve dnech pobytu ve škole. Podle vyhlášky č. 107/2005 (o školním stravování) §4 odst. 9, se za pobyt ve škole považuje první den neplánované nepřítomnosti (první den nemoci).