Škola v přírodě

/Škola v přírodě

Škola v přírodě 2017

Termín: 15. 5. 2017 – 23. 5. 2017

Místo: Benecko, horský hotel Kubát – http://www.hotelkubat.cz 

Adresa: 512 37 Benecko 37,
tel.: +420 481 582 110
mobil.: +420 731 435 003

Účastníci: žáci 1. – 6. třídy

Cena: 3 000,- Kč
V ceně je zahrnuto ubytování, strava a výlet. Dopravu hradí ZŠ Lužec nad Vltavou.

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 181317057/0300

Potřebné dokumenty žáků:

Organizace školy v přírodě

Odjezd do ŠVP: 15. 5. 2017 odjezd 8,00 hodin
Sraz:  7,15 hod. – 4,5,6 třída
Sraz: 7,35 hodin – 1,2,3 třída
Příjezd  ze ŠVP: 23. 5. 2017 ve 12,00 – 12,30 hodin. Možnost oběda ve škole, je nutné oběd přihlásit.

Pedagogický dozor:

Vedoucí školy v přírodě: Mgr. Ivana Ševčíková, kontakt: 774 732 110
Vedoucí vychovatelka: paní Romana Rollová, kontakt: 777 998 433
Zdravotník:
paní Pavla Beranová
Vychovatel:
pan Adam Kučera
Noční vychovatel:
paní Jiřina Sálová

Výuka anglického jazyka: pan Adam Kučera
Výuka matematiky a fyziky v 6. třídě: Mgr. Martin Sál

Třída Učitel – rozvrh hodin – dle výuky Vychovatel
1. Mgr. Jana Velická paní Martina Mertová
2. Mgr. Ivana Ševčíková paní Romana Rollová
Plán 2. třídy pro volnočasové aktivity
3. paní Jana Ramešová paní Monika Havlátová
4. – 5. Mgr. Iveta Králová Fonioková Mgr. Martin Sál
6. Mgr. Barbora Prchalová paní Hana Fnoučková

 

Vážení rodiče, před odjezdem do školy v přírodě Vás žádáme o souhlas v následujících bodech. Pokud svého syna/svou dceru doprovázíte při odjezdu do školy v přírodě, potvrdíte (zamítnete) svůj souhlas podpisem před nasednutím dítěte do autobusu.

V případě, že žáka/žákyni při odjezdu nedoprovází zákonný zástupce, dovolujeme si Vás požádat o písemný souhlas do pátku 12. 5. 2017.

Formulář ke stažení: Souhlas rodičů

 Souhlas rodičů

 • Souhlas s provedením prohlídky přítomnosti pedikulózy
  Souhlasím s provedením prohlídky přítomnosti pedikulózy u mého syna/mé dcery před odjezdem do školy v přírodě.
 • Souhlas s preventivní prohlídkou přisátí klíštěte
  Souhlasím s každodenní preventivní prohlídkou přisátí klíštěte u mého syna/mé dcery po dobu trvání školy v přírodě. Prohlídku realizuje třídní učitelka, vychovatelka, zdravotnice.
 • Souhlas s účastí žáka/žákyně na akci „Koloběžky a lanové centrum“
  častí mého syna/mé dcery na akci „Koloběžky a lanové centrum“. Při akci budou dodržena pravidla bezpečnosti.
 • Souhlas s přítomností vychovatelky a učitelky, zdravotnice při večerní hygieně
  Souhlasím s přítomností učitelky a vychovatelky, zdravotnice při večerní hygieně mého syna/mé dcery.