Škola v přírodě 2018

/Škola v přírodě 2018

Škola v přírodě 2018

Termín: 12. 5. 2017 – 18. 5. 2018

Místo: Benecko, horský hotel Kubát – http://www.hotelkubat.cz 

Adresa: 512 37 Benecko 37,
tel.: +420 481 582 110
mobil.: +420 731 435 003

Účastníci: žáci 1. – 5. třídy

Cena: 3 000,- Kč
V ceně je zahrnuto ubytování, strava a výlet. Dopravu hradí ZŠ Lužec nad Vltavou.

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 181317057/0300

Potřebné dokumenty žáků:

Organizace školy v přírodě

Odjezd do ŠVP: 12. 5. 2018 
Sraz:    
Příjezd  ze ŠVP: 18. 5. 2018

Pedagogický dozor:

Vedoucí školy v přírodě: Mgr. Ivana Ševčíková, kontakt: 774 732 110
Vedoucí vychovatelka: paní Romana Rollová, kontakt: 777 998 433
Zdravotník: 
Mgr. Jana Velická
Noční vychovatel: paní Magdalena Došková

Třída Učitel – rozvrh hodin – dle výuky Vychovatel
1.
2.
3.
4.
5.

 

Vážení rodiče, před odjezdem do školy v přírodě Vás žádáme o souhlas v následujících bodech. Pokud svého syna/svou dceru doprovázíte při odjezdu do školy v přírodě, potvrdíte (zamítnete) svůj souhlas podpisem před nasednutím dítěte do autobusu.

V případě, že žáka/žákyni při odjezdu nedoprovází zákonný zástupce, dovolujeme si Vás požádat o písemný souhlas do pátku 5. 5. 2018.

 Souhlas rodičů

  • Souhlas s provedením prohlídky přítomnosti pedikulózy
    Souhlasím s provedením prohlídky přítomnosti pedikulózy u mého syna/mé dcery před odjezdem do školy v přírodě.
  • Souhlas s preventivní prohlídkou přisátí klíštěte
    Souhlasím s každodenní preventivní prohlídkou přisátí klíštěte u mého syna/mé dcery po dobu trvání školy v přírodě. Prohlídku realizuje třídní učitelka, vychovatelka, zdravotnice.
  • Souhlas s přítomností vychovatelky a učitelky, zdravotnice při večerní hygieně
    Souhlasím s přítomností učitelky a vychovatelky, zdravotnice při večerní hygieně mého syna/mé dcery.