Škola v přírodě 2018

/Škola v přírodě 2018

Škola v přírodě 2018

Termín: 12. 5. 2018 – 18. 5. 2018

Místo: Benecko, horský hotel Kubát – http://www.hotelkubat.cz 

Adresa: 512 37 Benecko 37,
tel.: +420 481 582 110
mobil.: +420 731 435 003

Účastníci: žáci 1. – 5. třídy

Cena: 3 000,- Kč
V ceně je zahrnuto ubytování, strava a výlet. Dopravu hradí ZŠ Lužec nad Vltavou.

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 181317057/0300

Potřebné dokumenty žáků:

Organizace školy v přírodě

Odjezd do ŠVP: 12. 5. 2018 
 
Příjezd  ze ŠVP: 18. 5. 2018

Zpráva o průběhu školy v přírodě:
 • Školní rok :   2017/2018
 • Třída: I. – V.
 • Počet žáků:   70

Vyúčtování akce: 

 • Doprava: 41 140,-  Kč   (hrazeno z rozpočtu školy )
 • Ubytování + strava: 168 000,- Kč
 • Mzdy doprovázejících osob nad úvazky: viz interní materiály
 • Odvody soc. a zdr. pojištění:  viz interní materiály

Vybráno :

 • Příspěvek:
 • od rodičů ( ubytování + strava): 1 žák  –  2400,-Kč
 • Celkem :  70 žáků  x  2 400,- Kč –  168 000,- Kč
 • od zřizovatele: 0,- Kč
 • od školského úřadu: 0,- Kč
 • Výlety: 1 žák – 600,- Kč
 • Celkem: 70 žáků  x   600,- Kč  –   42 000,- Kč
 • Placeno: 
 • Ubytování + strava: 1 žák  –  2 400,- Kč
 • Celkem: 70 žáků x 2 400,- Kč – 168 000,- Kč
 • Výlety: 1 žák – 600,- Kč
 • Celkem :  70 žáků x 600,- Kč –  42 000,- Kč

Zbylé peníze z výletů vráceny žákům dle jednotlivých vyúčtování tříd.

S vyúčtováním byli rodiče seznámeni dne:   30.5.2018

HODNOCENÍ   ŠKOLY V   PŘÍRODĚ   2018 

Škola v přírodě proběhla od 12.5. do 18.5.2018 opět na Benecku  v hotelu Kubát. Zúčastnila se jí I.  –  V. třída v celkovém počtu  70 žáků, 12 pedagogů – z toho 1 zdravotnice. Před školou v přírodě byli žáci samozřejmě  poučení o bezpečném chování na ŠvP, byl proveden zápis do třídních  knih a do knihy záznamů. S vyúčtováním ŠvP byli rodiče seznámeni dne 30.5.2018.

Škola v přírodě probíhala v letošním roce tedy znovu  na Benecku, v horském hotelu Kubát.

Důvodem výběru je naše velká spokojenost s úrovní ubytování i stravování. Okolí nám také nabízí dostatek cílů při vycházkách, které jsou v ideální vzdálenosti pro menší děti, zároveň ale i výběr  vycházkových míst pro děti 4. a 5. ročníku.  Známá místa také dětem poskytují pocit konzistence a jistoty.  Cílem ŠvP je hlavně ozdravný pobyt v přírodě.

Ubytování v hotelu Kubát je na dobré úrovni.  Ke každému pokoji náleží vlastní sprchový kout i WC. Opět jsme velmi využívali velké sportovní hřiště, které k hotelu patří.

Strava nás opět nezklamala, byla výborná. Snídaně probíhaly formou švédských stolů. Děti měly na výběr druhy pečiva, sýrů, šunky, zeleniny, ale i jogurt, musli, marmeládu, domácí koláče, čaj, mléko, domácí ovocné limonády. Obědy a večeře  byly roznášené obsluhou. K dopolední svačině děti dostávaly ovoce, odpoledne  pečivo s pomazánkou nebo sýrem.  Vždy  byla možnost přídavků. Pitný režim byl samozřejmě zajištěn po celý den.   Zdravotnicí byl jídelníček ihned po příjezdu konzultován. Personál hotelu byl velmi milý a vstřícný.  Pro jednoho žáka byla zajištěna vegetariánská strava.

Výuka probíhala ve 3 učebnách a v jídelně, vybavení bylo dostačující. Kapacita hotelu a hlavně učeben  je maximálně pro 5 tříd. Vyučování probíhalo v ranních hodinách převážně v učebnách v hotelu. Po velké přestávce  bylo směřováno spíše do přírody, aby byl co  nejlépe a nejvhodněji využit ozdravný účinek  našeho pobytu.

Učitelé vypracovali a poté učili podle  učebních plánů pro ŠvP, stejně tak vychovatelé vytvořili  a  plnili plány  pro odpolední zájmovou činnost.  Spolupráce učitelů a vychovatelů byla velmi dobrá.

V odpoledních hodinách děti podnikaly výlety a vycházky do okolí.  Znovu a rády zavítaly  na farmu  Na Špici, nenechaly si ujít výstup na rozhlednu  Žalý a  štěpanický hrad,  plnily úkoly na tzv. Lufťákově stezce. Čvrťáci a páťáci si s chutí zopakovali výlet na koloběžkách.  Všechny třídy absolvovaly ve dvou dnech exkurzi do Poniklé, kde se dozvěděly spoustu zajímavostí o výrobě skleněných ozdob. Také si vyzkoušely,  jak se ozdoby kompletují. Jeden večer dětem zpříjemnila výtvarná dílnička, ze které si domů  přivezly vlastnoručně pomalované taštičky či trička a další večer proběhla beseda se členem Horské služby. Nemohli jsme vynechat i velmi oblíbené stavby domečků z přírodních materiálů pro lesní skřítky. Den před odjezdem nám trochu nepřálo počasí, ale o hru „Hledání pokladu“ děti nepřišly. Proběhla po celém hotelu a měla velký úspěch. Vše bylo završeno dětskou diskotékou se soutěžemi.

Z důvodu ranního odjezdu z hotelu i kratšího pobytu oproti loňskému roku, jsme pro děti ještě naplánovali na zpáteční cestě návštěvu zámku Humprecht. Návštěva se vydařila, dětem se prohlídka velmi líbila. Zámek není příliš rozlehlý a prohlídka byla dětem vhodně přizpůsobena.

 Letošní škola v přírodě proběhla bez komplikací, nepostihly nás žádné větší úrazy.

Chování žáků bylo velmi dobré. Společným pobytem se kolektiv dětí  utužil, děti se lépe vzájemně poznaly, mají společné zážitky. Pobyt na čerstvém vzduchu  jim zdravotně  prospěl. Všichni už se těšíme na příští školu v přírodě.

V Lužci nad Vltavou 30. 5. 2018
Mgr. Ivana Ševčíková, vedoucí ŠvP