Škola v přírodě ČERVEN 2022

Vážení rodiče, 
Základní škola Lužec nad Vltavou pořádá ve školním roce 2021/2022  pro Vaše děti již tradiční „Školu v přírodě“, která se uskuteční v krásném prostředí Benecka. Věříme, že děti opět rády pojedou. 

Základní informace:
Místo pobytu: Horský hotel Kubát, 512 37 Benecko 37
Termín: 11. 6. 2022 – 17. 6. 2022
Cena za pobyt, ubytování, výlety:  4 000,- Kč
Cena za autobus: placeno z rozpočtu školy
Kapesné: dle uvážení (cca 200,-Kč) 

V příloze zasíláme ZÁVAZNOU přihlášku (F 1), kterou odevzdejte, prosím, třídnímu učiteli do 28. února 2022 a prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti (F 2) –  potvrdí rodiče, odevzdání v den odjezdu. Dále je nutno odevzdat „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ –  potvrzeno lékařem. Dokument je ke stažení na webových stránkách školy nebo na vyžádání u třídního učitele. Posudky mají platnost 2 roky. V příloze jsou též informace o platbě a číslo účtu. 

Pro zákonné zástupce přihlášených dětí proběhne během měsíce května informativní třídní schůzka, kde Vám budou sděleny podrobné informace.   

V Lužci nad Vltavou 14. 2. 2022

Ing. Pavla Kopeluková
ředitelka školy 

PRO RODIČE

Poplatek za školu v přírodě zasílejte na účet školy č. 181317057/0300 do 16. 5. 2022.
Do variabilního symbolu uvádějte číslo třídy, do poznámky pro příjemce jména a příjmení žáka. 

Organizace příjezdu a odjezdu:

Předpokládaný odjezd v sobotu 11. 6. 2022 ve 14,00 hod. Přesný čas bude upřesněn.
Předpokládaný příjezd v pátek 17. 6. 2021 mezi 15,00 – 16,00 hod. 

 

Škola v přírodě 2021 – 2022

Termín:
8. 9. 2021 – 17. 9. 2021 (II. – V. třída)
11. 6. 2022 – 17. 6. 2022 (I. – V. třída)

Místo: Benecko, horský hotel Kubát – http://www.hotelkubat.cz 

Adresa: 512 37 Benecko 37,
tel.: +420 481 582 110
mobil.: +420 731 435 003

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 181317057/0300

Potřebné dokumenty žáků: