26. 4. 2021 – organizace

Vážení rodiče, milí žáci.
Ve škole probíhá výuka žáků I. II. IV. třídy a dětí rodičů IZS
III. a V. třída má distanční výuku

Příchody do školy

• IV. třída 7,00 hod
• II. třída 7,00 hod.
• I. třída 7,00 hod.
• Děti rodičů IZS 7,00 hod.

Vchod do školy – pouze od kostela

Testovací místnost č. 1 – učebna III. třídy (č. 2)

• Mgr. Jana Velická (testování)
• Romana Rollová (organizační záležitosti)

Testovací místnost č. 2 – učebna II. třídy (č. 7)

• Jana Ramešová (testování)
• Barbora Bodišová (organizační záležitosti)

Družina

Družina I – I. třída (učebna družiny I, pobyt venku)
Provoz do 16,00 hod.
Ranní družina I. třídy – normální provoz
Družina II. – II. třída (učebna družiny II, pobyt venku)
Provoz do 15,00 hod.
Družina III – IV. třída (kmenová učebna, pobyt venku)
Provoz do 15,00 hod.
Děti rodičů IZS – pobyt ve škole do 14,00 hod.

Kroužky

Kroužky budou plynule zařazovány do odpolední činnosti dětí, skupiny se nebudou mísit.
Pavla Kopeluková, Romana Rollová