Čtení ve Slabikáři a výtvarná výchova

Při čtení ve Slabikáři se prvňáčkům zalíbila ježibaba Božena, a tak si ji o výtvarnou výchovu s chutí nakreslili. A každá správná ježibaba musí mít i svého hada.
Mgr. Ivana Ševčíková