Vážení rodiče, milí žáci.

Na stránkách školy zveřejňujeme nabídku zájmových aktivit na školní rok 2018/2019. Přihlášky k zápisu do kroužků obdrží žáci v září 2018, ke stažení budou přihlášky k zápisu do kroužků připraveny v sekci Dokumenty >> Přihlášky.

U některých kroužků bude den upřesněn až podle rozvrhu tříd na školní rok 2018/2019.

KROUŽEK LEKTOR DEN
ANGLIČTINA HROU 1. TŘ. IVANA FRYČOVÁ
ANGLIČTINA HROU 2. TŘ. IVANA FRYČOVÁ
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 3. TŘ. IVANA FRYČOVÁ
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 4. – 5. TŘ. ADAM KUČERA
PŘÍPRAVA NA SŠ – MA 9. TŘÍDA MGR. OLGA ZYMÁKOVÁ
PŘÍPRAVA NA SŠ – ČJ 9. TŘÍDA MGR. BARBORA PRCHALOVÁ
PŘÍPRAVA NA VÍCELETÁ GYM. – ČJ 5. TŘÍDA MGR. BARBORA PRCHALOVÁ
PŘÍPRAVA NA VÍCELETÁ GYM. – MA 5. TŘÍDA MGR. IVANA ŠEVČÍKOVÁ
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 8. -9. TŘÍDA MGR. MARTA LANDOVÁ
ŠIKOVNÉ RUČIČKY I KATEŘINA MICHOVSKÁ
ŠIKOVNÉ RUČIČKY II KATEŘINA MICHOVSKÁ
LUŽÁČEK ROMANA ROLLOVÁ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST I. ST. MGR. BARBORA PRCHALOVÁ
KERAMIKA I KLÁRA KASALOVÁ PONDĚLÍ
KERAMIKA II KLÁRA KASALOVÁ STŘEDA
BASKETBAL 2. STUPEŇ MGR. EVA ZEMANOVÁ ÚTERÝ
ELEKTROTECHNIKA 4. – 9. TŘÍDA RADEK LIŠKA STŘEDA
TANEČNÍ KROUŽEK I 1.STUPEŇ MGR. BARBORA PRCHALOVÁ ČTVRTEK
TANEČNÍ KROUŽEK II 1. STUPEŇ MGR. BARBORA PRCHALOVÁ ČTVRTEK
TANEČNÍ KROUŽEK III 2. STUPEŇ MGR.  BARBORA PRCHALOVÁ ČTVRTEK
FLORBAL 1. STUPEŇ ADAM KUČERA PÁTEK
FLORBAL 2. STUPEŇ ADAM KUČERA PÁTEK
DOBRÁ VAŘEČKA I – 1. STUPEŇ MGR. IVETA KRÁLOVÁ FONIOKOVÁ PÁTEK
DOBRÁ VAŘEČKA II – 2. STUPEŇ MGR. IVETA KRÁLOVÁ FONIOKOVÁ PÁTEK
KLUB MLADÉHO DIVÁKA MGR. JANA VELICKÁ, JANA RAMEŠOVÁ DLE DATA PŘEDSTAVENÍ