Vážení rodiče, milí žáci.

Představujeme vám nabídku zájmových útvarů pro školní rok 2019 – 2020. Přípravy na střední školy a víceletá gymnázia budou otevřeny i v případě nízkého počtu zapsaných žáků. Ostatní kroužky budou otevřeny s ohledem na počet přihlášených žáků.

Kroužky keramiky budou ve školním roce 2019 – 2020 realizovány pod vedením Ivany Ševčíkové, Jany Velické, Ivany Fryčové a Martiny Mikešové.

Paní učitelky Velická a Ševčíková jsou absolventkami osmidenního keramického kurzu, který paní učitelky Fryčová a Mikešová budou navštěvovat v průběhu letních prázdnin.

Předběžné přihlášky obdrží žáci do 7. 6. 2019. Na přihlášce bude předběžně uveden den a čas kroužku.

ZÁJMOVÝ ÚTVAR LEKTOR
ANGLIČTINA HROU 1. TŘ. IVANA FRYČOVÁ
ANGLIČTINA HROU 2. TŘ. IVANA FRYČOVÁ
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 3. TŘ. IVANA FRYČOVÁ
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 4. – 5. TŘ. ADAM KUČERA
PŘÍPRAVA NA SŠ – MA 9. TŘÍDA MGR. IRENA VARGOVČÍKOVÁ
PŘÍPRAVA NA SŠ – ČJ 9. TŘÍDA MGR. BARBORA PRCHALOVÁ
PŘÍPRAVA NA VÍCELETÁ GYM. – ČJ 5. TŘÍDA MGR. BARBORA PRCHALOVÁ
PŘÍPRAVA NA VÍCELETÁ GYM. – MA 5. TŘÍDA MGR. IVANA ŠEVČÍKOVÁ
FLORBAL 1. STUPEŇ ADAM KUČERA
FLORBAL 2. STUPEŇ ADAM KUČERA
ŠIKOVNÉ RUČIČKY I,II 1. STUPEŇ MIKEŠOVÁ MARTINA
KERAMIKA I 1. STUPEŇ VELICKÁ, ŠEVČÍKOVÁ, FRYČOVÁ MIKEŠOVÁ
KERAMIKA II 2. STUPEŇ VELICKÁ, ŠEVČÍKOVÁ, FRYČOVÁ MIKEŠOVÁ
TANEČNÍ KROUŽEK I 1.STUPEŇ MGR. BARBORA PRCHALOVÁ
TANEČNÍ KROUŽEK II 1. STUPEŇ MGR. BARBORA PRCHALOVÁ
TANEČNÍ KROUŽEK IIi 2. STUPEŇ MGR. BARBORA PRCHALOVÁ
DOBRÁ VAŘEČKA I – 1. STUPEŇ MGR. IVETA KRÁLOVÁ FONIOKOVÁ
DOBRÁ VAŘEČKA I – 2. STUPEŇ MGR. IVETA KRÁLOVÁ FONIOKOVÁ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 1.STUPEŇ MGR. BARBORA PRCHALOVÁ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 1.STUPEŇ MGR. IVETA KRÁLOVÁ FONIOKOVÁ
KMD 4. – 9. TŘÍDA MGR. JANA VELICKÁ, JANA RAMEŠOVÁ
LUŽÁČEK 1. – 9. TŘÍDA MGR. SÁL, ROMANA ROLLOVÁ