Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2019 – 2020

//Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2019 – 2020

Vážení rodiče, milí žáci.

Představujeme vám nabídku zájmových útvarů pro školní rok 2019 – 2020. Přípravy na střední školy a víceletá gymnázia budou otevřeny i v případě nízkého počtu zapsaných žáků. Ostatní kroužky budou otevřeny s ohledem na počet přihlášených žáků.

Kroužky keramiky budou ve školním roce 2019 – 2020 realizovány pod vedením Ivany Ševčíkové, Jany Velické, Ivany Fryčové a Martiny Mikešové.

Paní učitelky Velická a Ševčíková jsou absolventkami osmidenního keramického kurzu, který paní učitelky Fryčová a Mikešová budou navštěvovat v průběhu letních prázdnin.

Předběžné přihlášky obdrží žáci do 7. 6. 2019. Na přihlášce bude předběžně uveden den a čas kroužku.

ZÁJMOVÝ ÚTVARLEKTOR
ANGLIČTINA HROU 1. TŘ.IVANA FRYČOVÁ
ANGLIČTINA HROU 2. TŘ.IVANA FRYČOVÁ
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 3. TŘ.IVANA FRYČOVÁ
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 4. – 5. TŘ.ADAM KUČERA
PŘÍPRAVA NA SŠ – MA 9. TŘÍDAMGR. IRENA VARGOVČÍKOVÁ
PŘÍPRAVA NA SŠ – ČJ 9. TŘÍDAMGR. BARBORA PRCHALOVÁ
PŘÍPRAVA NA VÍCELETÁ GYM. – ČJ 5. TŘÍDAMGR. BARBORA PRCHALOVÁ
PŘÍPRAVA NA VÍCELETÁ GYM. – MA 5. TŘÍDAMGR. IVANA ŠEVČÍKOVÁ
FLORBAL 1. STUPEŇADAM KUČERA
FLORBAL 2. STUPEŇADAM KUČERA
ŠIKOVNÉ RUČIČKY I,II 1. STUPEŇMIKEŠOVÁ MARTINA
KERAMIKA I 1. STUPEŇVELICKÁ, ŠEVČÍKOVÁ, FRYČOVÁ MIKEŠOVÁ
KERAMIKA II 2. STUPEŇVELICKÁ, ŠEVČÍKOVÁ, FRYČOVÁ MIKEŠOVÁ
TANEČNÍ KROUŽEK I 1.STUPEŇMGR. BARBORA PRCHALOVÁ
TANEČNÍ KROUŽEK II 1. STUPEŇMGR. BARBORA PRCHALOVÁ
TANEČNÍ KROUŽEK IIi 2. STUPEŇMGR. BARBORA PRCHALOVÁ
DOBRÁ VAŘEČKA I – 1. STUPEŇMGR. IVETA KRÁLOVÁ FONIOKOVÁ
DOBRÁ VAŘEČKA I – 2. STUPEŇMGR. IVETA KRÁLOVÁ FONIOKOVÁ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 1.STUPEŇMGR. BARBORA PRCHALOVÁ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 1.STUPEŇMGR. IVETA KRÁLOVÁ FONIOKOVÁ
KMD 4. – 9. TŘÍDAMGR. JANA VELICKÁ, JANA RAMEŠOVÁ
LUŽÁČEK 1. – 9. TŘÍDAMGR. SÁL, ROMANA ROLLOVÁ