Projekt Lidice

Jakou cenu má lidský život?

Adéla Kotranová 

Život znamená pro každého člověka něco jiného. Pro někoho je to dar od Boha, pro někoho zase zbytečný dar. Život člověka má nevyčíslitelnou hodnotu, ať už je ten člověk chudý nebo bohatý, hodný nebo zlý. Život máme každý jen jeden a více šancí si ho udržet nedostaneme. Nikdo by nám neměl do života mluvit. Každý nám může radit nebo pomáhat, ale poslední rozhodnutí bude vždy na nás. My rozhodujeme o tom, jak budeme svůj život vést. Někteří lidé přijdou o svůj život náhodou nebo kvůli hlouposti jiných lidí, přestože nic neudělali. Život je v některých věcech nespravedlivý a v některých je spravedlivý až příliš. Za život musíme překonat spousty překážek a slepých uliček. Z každé slepé uličky však vede nějaká cesta a každá překážka se dá přelézt, podlézt nebo přeskočit. Vždy je nějaká naděje. Nikdy nic nevzdávej a vždy vyčerpej všechny své možnosti. Když ti život zabouchne dveře, otevře ti okno nebo nějaký jiný vstup.

Dvakrát jsem viděla film Lidice. Vždy mě dojal k pláči. Ve filmu je vidět, jak je pro některé lidi život bezcenný a někteří o něj bojují hlava nehlava. Němci stříleli nevinné muže. Vypálili celou vesnici. Děti umíraly v plynu a ženy v koncentračních táborech. A vše kvůli jednomu dopisu a jedné monstrózní pomstě. Němci nemohli útočníky dopadnout a tak jim dopis nahrál do karet. Přitom nic z toho, co v něm stálo, nebyla pravda. Jediný, kdo celou tragédii přežil,  je muž, který zabil svého syna a byl ve vězení. Když se v zimě vrátil do Lidic, nalezl  „jen“ po zasněženou pláň. Jediné, co tehdá z Lidic zbylo, byl strom, o kterém s Němci mysleli, že je suchý, proto jej nepokáceli. Film mne dostal do reality. Když si pomyslím,

že se to doopravdy stalo, svírá se mi žaludek. Je to vážně odporné, jak se tu dříve s lidmi zacházelo.

Měli bychom se chovat k lidem, tak jak chceme, aby se oni chovali k nám. A měli bychom si vážit toho, že jsme dostali jedinečnou příležitost žít.

Jakou cenu má lidský život?

Martin Hezina

Jakou cenu má lidský život? Pro každého z nás jinou. Lidský život je takový malý zázrak. Vznikne téměř z ničeho a stejně tak, jako vznikl, může rychle zaniknout. Pro některé lidi je nedocenitelný. Pro některé, jak se mi zdá, ale bohužel nemá skoro žádnou cenu.

Zrození lidského života je zázrakem. Některé páry, které nemohou mít své děti, by za něj daly vše, co mají. Za ten pocit být rodiči by „položily“ i svůj vlastní život. Cesta k vlastnímu dítěti je mnohdy složitá a nákladná, ale jsou rodiče, kteří neváhají a vydají se po ní. Ale zase na druhé straně jsou matky, pokud se jim vůbec tak dá říkat, které své děti nechtějí. Neváhají je týrat, ubližovat jim, opustit je a někdy je i zabijí. Pro ně zas tento vzácný dar být člověkem a dát život novému člověku nic neznamená.

Žijí mezi námi i nemocní lidé, kteří bojují se svou nevyléčitelnou nemocí a většinou by dali vše, co mají, jen aby mohli strávit na tomto světě o pár dní navíc. Za vidinou léčby a vyléčení se se mnohdy neváhají ani zadlužit (pokud padnou do rukou nějakým nepoctivcům a podvodníkům). Dá se však  lidský život přepočítat na peníze? Já bych řekl, že ne. I když jsou lidé, kteří třeba na odběry krve chodí jen kvůli odměnám. Jejich krev dokáže ale zachránit jiný lidský život. Proto bych asi jejich počínání neodsuzoval. Bohužel však ani peníze nejsou všemocné a lidský život nezachrání.

A co třeba válka a terorismus? Upřímně, nechápu to. Proč lidé mezi  sebou válčí? Proč jde jeden člověk zabít druhého? Proč bez mrknutí oka zvedne zbraň a někomu vezme život? Nevím. O tom by se mohlo dlouho diskutovat. Je to hodně dobou, která se mění. Je to bohužel od počátku věků, kdy jeden druhého napadne a zabije jej. Nejprve se však vedly války kvůli přežití, popřípadě za získání obživy. Později za špatné činy. V některých dobách se zabíjení bralo jako zábava. A dnes už je to spíše o hlouposti lidí.

Každý prostě cenu života vnímáme jinak. Jsou spousty otázek, na které bychom se mohli ptát a každý by měl svůj názor na správnou dopověď. Cena života se penězi vyčíslit nedá, protože pro každého z nás je jiná.

Jakou cenu má lidský život?

Kateřina Vurmová

Jakou cenu má lidský život? Ano, cenu! Já se nyní ptám, kolik by každý z nás zaplatil za svůj život? Možná se teď někteří smějete, protože z hlediska peněz je lidský život nevyčíslitelný a z hlediska naplněnosti svého osobního života nezhodnotitelný.  Každý sám za sebe určí, jak se mu podařilo zhodnotit či naplnit svůj život. Sousedův život  se nám může zdát z našeho pohledu méně hodnotný než ten náš.  Nebo naopak.

Podle čeho tedy zjistíme cenu a hodnotu života? Zda je člověk dostatečně inteligentní, krásný nebo zralý věkem? Hodnota lidského života,  potažmo člověka jako takového,   jsou jeho činy a jejich důsledky, vliv na okolí (ať už pozitivní či negativní).  Protože každý z nás v každém okamžiku ovlivňuje prostředí kolem sebe, druhé lidi a mění kolikrát i směr jejich života. Cenu života měří každý jinak. Život má pro každého jinou cenu a pro každého také cenu v něčem jiném.

Přesto všechno se někteří z nás domnívají, že život se penězi dá vyčíslit. A kdy? Když je člověk nemocný a zjistí, kolik stojí léčba, kolik peněz vydají za léky, kolik stojí transplantace? Nebo rodina, která přijde vinou autonehody o živitele rodiny a zjišťuje,  o kolik peněz přijdou v rámci rodinného rozpočtu.? I když soudy a pojišťovny oceňují lidský život různými částkami,  tak lidský život má cenu, jehož velikost je nekonečná.