Vážení rodiče.

V pátek 7. 6. 2019 byly dětem předány předběžné přihlášky do zájmových útvarů. Prosíme o vyplnění a odevzdání do 14. 6. 2019.

Nabídka byla obohacena o ekologický kroužek ZEVUR, který je přednostně směřován pro žáky 6. – 9. třídy.

Náplň  kroužku:

ZEVUR – kroužek EVVO

Plán témat na jednotlivé měsíce:

ZÁŘÍ:
Proč zrovna ZEVUR?

 •   jak vznikla ekologie – její historie, ekologické problémy
 •   co je UR

ŘÍJEN:
Země – jedinečná planeta

 • podmínky pro vývoj života
 • ekosystémy a biodiverzita, potravní řetězce a pyramidy

LISTOPAD:
Člověk a životní prostředí

 • od vývoje člověka po současnost
 • demografie

PROSINEC:
Zdraví a zdravý životní styl

 •  zdraví, nemoc, prevence, rizikové faktory pro naše zdraví
 •  bezpečnost potravin

LEDEN:
Záškodníci, o kterých často ani nevíme

 • viry, bakterie, paraziti

ÚNOR:
Z historie chovu zvířat

 •   mazlíčci, hospodářská zvířata, ZOO
 •  welfare zvířat

BŘEZEN:
Krajina blízká i vzdálená

 •  typy krajiny, voda v krajině
 •  půda a její ochrana

DUBEN:
Biosféra a její ochrana

 •  globální ekologické problémy
 •  NP, CHKO, rezervace, …
 • instituce zabývající se ochranou, projekty

KVĚTEN:
Kam s nimi ?

 • obaly, odpady
 • odpadové hospodářství

ČERVEN:
Každý z nás může pomoci !

 • cíle UR a jejich naplňování