Vážení rodiče, milí žáci.

Od 1. 3. 2017 bude výuka probíhat dle nového rozvrhu. Důvodem změny je odchod Bc. Hrdličky. Kterému přeji mnoho úspěchů v novém zaměstnání.
Nově ve škole přivítáme od 1. 3. 2017 pana Adama Kučeru, který převezme předměty v sedmé třídě (KNJ, PČ, ZE).
Anglický jazyk v osmé třídě bude vyučovat paní Ljuba Bendová. Ve čtvrté a páté třídě nahradí Bc. Hrdličku Ing. Andš Tlachová.
Žáci třetí třídy se budou do konce roku vyučovat všichni společně s paní Ljubou Bendovou.

Nový rozvrh je již uveden v systému Bakaláři.
V tištěné podobě žáci rozvrh obdrží v úterý 28. 2. 2017.

Ing. Pavla Kopeluková
ředitelka školy