A PAK SE TO STALO!

O nevysmrkaném nosu.

První návštěva naší školní družiny v mateřské škole v rámci celoročního projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ proběhla na konci měsíce října, kdy jsme navštívili třídu Sluníček.

Letos jsme si s dětmi připravili na sebe navazující vstupy a hrátky s pohádkami o maličkostech, ze kterých si děti nic nedělají a dospělí z nich šílí. S první pohádkou „O nevysmrkaném nosu“ se starší žáci ze 3. třídy pochlubili pěkným předčítáním a ti mladší prvňáčci básničkami a písničkami o poznávání písmenek.

Posluchači z mateřinky byli úžasní v poslechu a zvídaví, jak to dopadne s klukem, kterému se nechtělo smrkat.  Nakonec jsme si všichni zasoutěžili v bublinových závodech.

Letošním cílem tohoto projektu a spolupráce s mateřskou školou bylo nejen vedení dětí ke kladnému vztahu ke knížkám a k četbě, ale i k samostatnosti, odstraňování ostychu, vytváření kolektivního cítění a podporování komunikace mezi školáky a předškoláky, ale hlavně četbou a hrami vybízet děti k přemýšlení o věcech kolem nás. Těšíme se na další listopadové setkání.

Martina Mertová