Certifikát eTwinning

/Certifikát eTwinning
eTwinning na naší škole

Ve školním roce 2017/2018 se naše základní škola zapojila do evropského programu eTwinning, který podporuje mezinárodní spolupráci škol v Evropě za využití informačních a komunikačních technologií.

Na prvním stupni se žáci 4. a 5. třídy seznámili s touto iniciativou prostřednictvím výměny ručně vyrobených vánočních pozdravů se školami z různých koutů Evropy.

Na druhém stupni se žáci 7. a 8. třídy věnovali již hlubší spolupráci s vrstevníky ze zahraničí v rámci výuky anglického jazyka.

Za projekt “Creativity in the English Classroom”, na kterém spolupracovali žáci 8. třídy pod mým vedením s řeckým víceletým gymnáziem Othisi nedaleko Athén, získala naše škola národní certifikát kvality a tento projekt bude prezentován na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning, která proběhne ve dnech 18. – 20. října 2018 v Plzni. Naši žáci měli díky programu eTwinning možnost nejen zlepšit své znalosti cizího jazyka, ale také se dozvědět se něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím. Tyto aktivity jsou rovněž jedinečnou příležitostí pro učitele vyměnit si nápady s jinými kolegy. I v tomto školním roce budou naši žáci pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami v zahraničí v rámci projektové výuky a výuky cizích jazyků.

Mgr. Marta Liška Landová