eTwinning

/eTwinning

Certifikát “eTwinningová škola”

Jako ocenění naší práce jsme v březnu 2019 získali certifikát “eTwinningová škola”. Tento certifikát nám umožní účastnit se národních i mezinárodních metodických seminářů a konferencí pořádaných pro takto oceněné školy, spolupracovat a sdílet své zkušenosti s dalšími vedoucími eTwinningovými školami, pracovat na dalším rozvoji naší školy a předávat osvědčené postupy dále.

Odkaz na www.etwinning.cz

 

Školní rok 2018/2019 s eTwinningem na naší škole

I v roce byla naše škola velmi aktivní v navazování mezinárodních kontaktů v rámci programu eTwinning, který spojuje evropské školy v bezpečném virtuálním prostředí.  

Prioritami naší školy v rámci této platformy je:

 • Rozvíjet u žáků znalost cizího jazyka a komunikační dovedností
 • Posilovat týmovou spolupráci mezi žáky i pedagogy
 • Rozvíjet povědomí o bezpečném používání internetu
 • Prohlubovat znalosti digitálních technologií
 • Začleňovat do výuky inovativní a tvůrčí pedagogické postupy
 • Zapojit do programu eTwinning co nejvíce žáků a pedagogů

V rámci našich eTwinningových projektů mají žáci možnost:

 • Představit sebe, svou školu, svou obec a zemi partnerským školám
 • Dozvědět se více o svých vrstevnících v zahraničí, jejich zemi a škole
 • Spolupracovat ve virtuálních mezinárodních týmech na společných výstupech
 • Propojit svou třídu se zahraničím přes Skype konferenci
 • Poměřit své síly s jinou zemí v online soutěži Quizlet Live
 • Být kreativní a aktivně se podílet na rozhodování o výstupech projektů

I v tomto školním roce se nám podařilo získat národní a evropský certifikát kvality za projekt realizovaný v hodinách angličtiny s žáky 9. třídy. Žáci na tomto projektu spolupracovali s partnerskou školou ze Slovenska, Turecka a Itálie. Projekt si žáci nazvali “ICT: the School of Future?” a spolupracovali v něm na různých možnostech využívání informačních a komunikačních technologií ve škole.

Mgr. Marta Liška Landová

Náš první rok s eTwinningem

Ve školním roce 2017/2018 se naše základní škola zapojila do evropského programu eTwinning, který podporuje mezinárodní spolupráci škol v Evropě za využití informačních a komunikačních technologií.

Na prvním stupni se žáci 4. a 5. třídy seznámili s touto iniciativou prostřednictvím výměny ručně vyrobených vánočních pozdravů se školami z různých koutů Evropy.

Na druhém stupni se žáci 7. a 8. třídy věnovali již hlubší spolupráci s vrstevníky ze zahraničí v rámci výuky anglického jazyka.

Za projekt “Creativity in the English Classroom”, na kterém spolupracovali žáci 8. třídy pod mým vedením s řeckým víceletým gymnáziem Othisi nedaleko Athén, získala naše škola národní certifikát kvality a tento projekt bude prezentován na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning, která proběhne ve dnech 18. – 20. října 2018 v Plzni. Naši žáci měli díky programu eTwinning možnost nejen zlepšit své znalosti cizího jazyka, ale také se dozvědět se něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím. Tyto aktivity jsou rovněž jedinečnou příležitostí pro učitele vyměnit si nápady s jinými kolegy. I v tomto školním roce budou naši žáci pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami v zahraničí v rámci projektové výuky a výuky cizích jazyků.

Mgr. Marta Liška Landová