Doplňkové volby do Školské rady Základní školy Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace – 5. 10. 2020

Představení kandidátek z řad zákonných zástupců do školské rady

paní Ivana Kojdová

JAK VIDÍM ŠKOLU 21. STOLETÍ

Především udržet a zlepšovat dobré zázemí pro přípravu žáků na jejich vzdělávání.
Zapojení žáků do činností, aktivit a úklidu v přírodě.
Vést a motivovat děti ke schopnosti projevovat větší iniciativu a ke stmelování kolektivu.
Mojí vizí školy 21.století je jednoznačně zlepšení informačních a komunikačních technologií. V případě nemoci žáků, možnost sdílení výuky přes internet a pomoci žákům, kteří takové možnosti nemají. Přivítala bych i zavedení workshopů pro žáky v rámci pracovních činností. Závěrem si myslím, že naše škola je ve srovnání s městskými školami hodně inovativní a velmi komunikativní z hlediska  “rodič, žák, kantor”.

paní Vladimíra Králíčková

ZÁSTUPCE VE ŠKOLSKÉ RADĚ

Roli zástupce spatřuji ve významu slova zprostředkovatel.
Svůj úkol v radě vidím především jako zprostředkovatel dotazů, připomínek, přání a podnětů od rodičů žáků, ale i směrem k nim;
jejich následné diskutování a řešení na školské radě a dotažení do konce i se vzájemnou zpětnou vazbou.
Otevřenou a včasnou komunikaci vidím jako nejdůležitější nástroj k řešení problémů.

JAK VIDÍM ŠKOLU 21. STOLETÍ

 • bezpečnou /základní potřeba – bezpečí/
 • podporující osobní rozvoj každého žáka /zohledňování a podpora individuality žáků/
 • vzdělávající s využitím online nástrojů /moderní technologie/
 • možnost výběru volitelného cizího jazyka

Harmonogram voleb – samotné volby 5. 10. 2020

 • Dne 4. 9. 2020 byli zákonní zástupci informováni o volbě nového člena do Školské rady základní školy Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace.
 • Dne 4. 9. 2020 obdrželi zákonní zástupci písemnou přihlášku ke kandidatuře do školské rady.
 • Dne 11. 9. 2020 bylo ukončeno přihlašování kandidátů z řad zákonných zástupců.
 • Dne 21. 9. 2020 byla zveřejněna kandidatura dvou zákonných zástupců: paní Vladimíry Králíčkové a paní Ivany Kojdové.
 • Dne 21. 9. 2020 byl zveřejněn termín volby a způsob volby zástupců do školské rady.
 • Volby do školské rady Základní školy Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace se uskuteční dne 5. 10. 2020.
  • Volba je tajná, za každého žáka volí jeden zákonný zástupce (1 hlasovací lístek na žáka).
  • Volební urna bude v pondělí 5. 10. 2020 od 14,00 hod. do 17,00 hod. umístěna před hlavním vchodem do školy (od kostela).
  • Volební lístky budou předány zákonným zástupcům prostřednictvím žáků. V případě nemoci žáka jsou volební lístky k vyzvednutí u ředitelky školy – po telefonické domluvě, u volební komise 5. 10. 2020.

Předem všem rodičům děkujeme za účast.
Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka