Tělesná výchova – odkládání ozdobných předmětů

Vážení rodiče,

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí v hodinách tělesné výchovy je potřebné, aby děti měly vhodný cvičební úbor. Dle školního řádu žáci nemají povoleno používat ozdobné, pro činnost v tělesné výchově nevhodné a nebezpečné předměty.

Citace ze školního řádu, který je vyvěšen na https://www.zs-luzec.cz/vnitrni-smernice-rady/

  1. Odkládání ozdobných předmětů

V hodinách tělesné výchovy, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti.

Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají do své šatní skříňky v budově školy.

V případě, že žák z technických důvodů nemůže odložit náušnice, pearcing je možné se souhlasem učitele tělesné výchovy jejich přelepení, nebo v případě náušnic, na žádost zákonného zástupce a se souhlasem učitele tělesné výchovy, zabezpečení pomocí vhodné sportovní čelenky.

Nechali jsme se inspirovat: škola zakoupila k přelepení náušnic a pearcingů protialergickou prodyšnou papírovou náplast, kterou používá při hodinách TV dcera paní Cicákové a je s ní velmi spokojena.

Protože polemiky o nošení náušnic během hodin TV jsou běžné i na jiných školách, přikládáme odkaz na zprávu ČSI, která školu na popud rodičů navštívila.

https://www.skolabrezany.cz/files/7e8bfedfec667fd54c6ce5c41b5269f38c2242aa.pdf

S přáním krásného dne Ing. Pavla Kopeluková a Bc. Adam Kučera=