Desatero pro rodiče

  1. Věřme tomu, že děti jsou chytré a že jsou schopny při dobrém vedení většinu matematických poznatků objevit samy.
  2. Raději nehodnoťte. Jen jásejte, když se dílo daří a povzbuzujte, když se dařit nechce. Rozhodně však neukazujte, „jak se to dělá“.
  3. O úspěšnosti Vaší práce rozhoduje radost dětí z „dělání matematiky“. Radost je největším hnacím motorem matematického poznání, pro Vás je zároveň barometrem toho, co děti potřebují.
  4. Neopravujte chyby, ale pokuste se vytvořit situaci, v níž dítě samo svou chybu objeví. Chyba je důležitým nástrojem poznání.
  5. K chybnému názoru dítěte se raději nevyslovujte. Časem si ho dítě přehodnotí samo.
  6. Žádné dítě nesmí být frustrováno svou neschopností a ani otráveno, že nemá co dělat. Úlohy zadávejte přiměřeně právě vašemu dítěti, aniž byste jeho výsledky porovnávali s jinými dětmi.
  7. Nic nevysvětlujte, ani se nesnažte ukázat, že jste chytřejší.
  8. Nepřerušujte myšlenkový tok dítěte.
  9. Minimalizujte svá slova a instrukce.
  10. Podporujte komunikaci dítěte. Dítě je ten, kdo ukáže a nahlas popíše, jak úlohu řešilo, je tím, kdo Vám vysvětlí, jak se co dělá. A to i tehdy, když to víte.

Mgr. Ivana Ševčíková