Vážení rodiče, milí žáci.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází z těchto podkladů:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (tedy do 10. 3. 2020),
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky,
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhláška č. 211/2020 Sb.

Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy