Důležité sdělení – návrat žáků 1. stupně do školy dne 25. 5. 2020

K 30. 4. 2020 potvrdili rodiče 28 žáků 1. – 5. třídy nástup dětí do školních skupin..
Zákonní zástupci 17 žáků se zatím nevyjádřili.
O využití školní skupiny v odpoledních hodinách zažádalo 13  rodičů.
Aby  mohla škola poskytnout přesné informace o počtu a složení dopoledních a odpoledních skupin, je nutné získat ještě vyjádření alespoň 10 rodičů.
Následně škola oznámí přesné informace o skladbě skupin, pedagogickém obsazení, počtu vyučovacích hodin.
Vážení rodiče, domalovali jsme, natřeli jsme zábradlí, chodby, dveře a nyní dezinfikujeme.
Přejeme Vám pohodový, prodloužený víkend.
Ing. Pavla Kopeluková, Mgr. Jana Velická, Romana Rollová