Hra Ostrov Lužec

„Známe dobře svůj stát? Posilme češství v nás!“

 

 

 

 

14. června – 23. června 2021

MISE 10

 • Po vyhlášení samostatné České republiky dne 1. 1. 1993 a samostatné Slovenské republiky stál v čele obou zemí jiný prezident.  Jméno a příjmení prezidenta ČR z tohoto roku jistě znáš. Zajímá nás ale jméno a příjmení prezidenta SR. Poznamenej si druhé písmenko z jeho jména.
 • 1.1.1993 – Jaká událost, která ovlivnila další vývoj našeho státu, se stala tohoto dne? U tohoto zlomu stáli dva čelní političtí představitelé(Slovák a Čech).
  2. písmeno z příjmení českého politika ti napoví.
 • Slovensko se od společného státu Čechů a Slováků v průběhu let 1918–1992 odtrhlo ještě jednou a to 14. března 1939. Tehdy se slovenským prezidentem stal kněz Jozef Tiso a vyhlásil v březnu roku 1939 samostatný Slovenský …. .
  Poznač si první písmeno z doplněného slova.

31. května – 13. června 2021

MISE 9

17. listopadu 1989

 • Kde v Praze na souřadnicích 50°4’54,95‘‘ s. š. a 14°25‘4,52‘‘ v. d. můžeme najít bronzovou desku s nápisem 17. 11. 1989? 
  Zapiš si 5 písmeno z druhého slova.
 • K pádu jakého režimu vedla tzv. Sametová revoluce?
  Zapiš si 11 písmeno z prvního slova.
 • Jaké heslo volali demonstranti na zasahující příslušníky státní bezpečnosti 17. 11. 1989 na Národní třídě?
  Zapiš si 4 písmeno z prvního slova.

ZJISTIL JSI VŠECHNA TŘI PÍSMENA? V TOM PŘÍPADĚ MŮŽEŠ DOKONČIT ČTVRTOU INDÍCII A TĚŠIT SE NA PŘÍŠTÍ MISI. UVIDÍME SE V PŘÍŠTÍM KOLE.

17. května – 30. května 2021

MISE 8

21. srpen 1968

Zjisti, co se stalo za událost, která výrazně ovlivnila další vývoj českého státu.
1/ Jak se jmenoval první tajemník ÚV KSČ, který se podílel svým rozhodováním na dalším vývoji politické situace Československa? Páté písmeno z jeho příjmení je dalším návodem do skládanky čtvrté indicie.
2/ Varšavská smlouva byla založena jako protipól západního vojenského paktu. Třetí písmeno z názvu onoho uskupení je následujícím dílkem pro čtvrtou indicii.
ZJISTIL JSI OBĚ DVĚ PÍSMENA? V TOM PŘÍPADĚ MŮŽEŠ DOKONČIT ČTVRTOU INDÍCII A TĚŠIT SE NA PŘÍŠTÍ MISI. UVIDÍME SE V PŘÍŠTÍM KOLE.

3. května – 16. května 2021

MISE 7

25. února 1948

 • 25. února 1948 – tento den se též nazývá jako Vítězný únor, neboť tohoto dne převzala vládu nad Československem Komunistická strana, která zde vládla dalších 41 let. Předsedou této strany byl muž, který se stal nejprve premiérem Československa a o pár měsíců později po abdikaci E. Beneše i jeho prezidentem. Zjisti jméno a příjmení tohoto muže a z jeho křestního jména si zapiš počáteční písmeno.

 • Komunistická strana v Československu zakázala soukromé podnikání, zavedla cenzuru a ihned nastolila teror. Odpůrci strany byli ve vykonstruovaných soudních procesech souzeni a vězněni, v horších případech popravováni. Mezi nejznámější oběti těchto zločinů patří i známá česká právnička, politička a zastánkyně demokracie …………………………………………. (viz obrázek). Na vynechané místo v textu doplň jméno a příjmení této ženy. Do sešitu si zapiš čtvrté písmeno z jejího příjmení.

 

 • Mrtvé tělo prvního československého komunistického prezidenta bylo po vzoru prvního komunistického vůdce SSSR nabalzamováno a vystavované poté veřejnosti. Zjisti, kde jsi mohl spatřit ostatky tohoto státníka až do roku 1962. Z dvojslovného názvu budovy si zapiš prvé písmeno z druhého slova.

MÁŠ VŠECHNA TŘI PÍSMENA ZAPSANÁ? VÝBORNĚ. UVIDÍME SE V PŘÍŠTÍM KOLE.

15. dubna – 30. dubna 2021

MISE 6

28. října 1918

Toto datum, jak už jistě víte, je spojeno se vznikem Československa. Ptát se na jméno našeho prvního prezidenta také nebudeme, to s určitostí znáte též. Ale bude nás zajímat, zda i o této významné osobnosti českých dějin máte určitý přehled. A nejen o ní, ale i o samotném vzniku Československa.

 1. Tomáš Garrigue Masaryk si za své činy vysloužil označení „PREZIDENT…….“.
  Pokud doplníš, jak prezidenta Masaryka lidé označovali, obdržíš další nápovědu, jedná se o 3. písmenko.
 2. Tomáš Garrigue Masaryk si vzal ženu Charlotte Garrigue, vzdělanou dceru bohatého obchodníka, od které přijal i její příjmení Garrigue jako výraz obdivu a vážnosti ke své ženě, též jako výraz rovnoprávnosti mezi mužem a ženou. Charlotte se nenarodila na území Čech. Pokud zjistíš, z jaké země Charlotte pochází, získáš další písmenko k získání indicie.
  Charlotte nebyla Češka, ale….. Použij 2. písmenko.
 3. Přímo u vyhlášení samostatného Československa v Obecním domě v Praze byli přítomni tzv. ,,MUŽI 28. ŘÍJNA“. O koho se jednalo? Patřil k nim i první ministr vnitra Československa. Jak se jmenoval? Z jeho křestního jména použij 3. písmenko k získání indicie.

MÁŠ VŠECHNA TŘI PÍSMENA POZNAČENÁ? VÝBORNĚ. ZÍSKAL JSI DALŠÍ INDICII! K té ještě dostaneš malou nápovědu- Jiří Melíšek. UVIDÍME SE V PŘÍŠTÍM KOLE. 😊

1. dubna – 11. dubna 2021

MISE 5

 23. října 1526

 1. 23. října 1526 byl českým králem zvolen Ferdinand I. Habsburský. Habsburkové se tak na necelých 400 let stali vládnoucí panovnickou dynastií v českých zemích.
  Zjisti, kdo Ferdinanda zvolil českým králem. Z tohoto dvojslovného výrazu se zaměř na poslední písmeno druhého slova. Tuto samohlásku (vokál) lze v českém jazyce zapsat dvěma způsoby. Poznač si do sešitu ten způsob, který není uveden v tomto slově, a máš první písmeno.
 2. Ferdinand I. Habsburský měl za manželku sestru českého krále, jenž vládl před ním a jemuž se říkalo Král dítě.
  Zjisti rodové jméno tohoto panovníka a poznač si páté písmeno z tohoto slova.

 3. Vylušti tuto zajímavou matematickou šifru na písemné sčítání pod sebe. Každé z těchto písmen ti symbolizuje jednu z číslic od 0 do 9.
  (Stejné písmeno = stejná číslice.)  Vyjde ti čtyřmístné číslo. Vezmi první číslici z tohoto čísla a poznamenej si písmeno, které je v české abecedě právě na tomto místě.

POZOR! POČÍTAJÍ SE I PÍSMENA S HÁČKY!!!!

MÁŠ VŠECHNA TŘI PÍSMENA POZNAČENÁ? VÝBORNĚ.

POMALU UŽ MŮŽES ZAČÍT SKLÁDAT DALŠÍ INDICII.

UVIDÍME SE V PŘÍŠTÍM KOLE.

 

23. března 2021 – 31. března 2021

Mise 4

7. dubna 1348
1) Z jakého textu je daný úryvek z roku 1348?
„A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat almužny…“
(Poznamenej si šesté a sedmé písmeno z prvního slova)
2) What word is the following definition of?
Definition: a sustained fight between large organized armed forces
(Use the second letter)
ZJISTIL JSI VŠECHNA TŘI PÍSMENA? V TOM PŘÍPADĚ MŮŽEŠ SESTAVIT DRUHOU INDÍCII A TĚŠIT SE NA PŘÍŠTÍ MISI.

Mise 3

15. 3. – 21. 3. 2021

26. září 1212 n. l.

1) Zjisti, co se stalo za událost, která výrazně ovlivnila další vývoj českého státu.

2) Jak se jmenoval vladař, který pro české země obdržel soubor tří listin, dokumentů, které byly vydány v roce 1212 v Basileji?

(Poznamenej si čtvrté písmenko z jeho rodového jména.)

3) V jakém státě leží město Basilej?

(Poznamenej si šesté písmenko z názvu tohoto státu.)

ZJISTIL JSI OBĚ DVĚ PÍSMENA? V TOM PŘÍPADĚ
MŮŽEŠ SESTAVIT DRUHOU INDÍCII A TĚŠIT SE NA PŘÍŠTÍ MISI.

MISE 2

15. února 2021 – 28. února 2021

28. září 995 n. l.

Zjisti, co se stalo za událost, která výrazně ovlivnila další vývoj českého státu.

Jak se jmenoval kníže, který stál v čele českého státu v roce 995 a údajně se podílel svojí přítomností na oné události.  Jak ale historici dokazují, byl v inkriminované době upoutaný na lůžko. Dokonce se má za to, že vydal nařízení, které mělo této události zabránit. (Poznamenej si čtvrté písmeno z jeho jména).

Ze stejného rodu jako kníže z předchozí otázky pochází i významná královna. V dobách značných sporů se svým královským manželem na počátku 14. století našla útočiště na mělnickém zámku. (Poznamenej si první písmeno jejího rodového jména).

 • ZJISTIL JSI OBĚ DVĚ PÍSMENA? V TOM PŘÍPADĚ
 • MŮŽEŠ SESTAVIT PRVNÍ INDÍCII A TĚŠIT SE NA PŘÍŠTÍ MISI.
 • UVIDÍME SE V PŘÍŠTÍM KOLE.

MISE 1

1.února 2021–14. února 2021

5. července 863

 • 5. července 863 přišli na Velkou Moravu dva věrozvěsti.
  Zjisti si jejich jména. Poté vezmi počáteční písmeno ze jména toho, který zemřel v Římě, a změkči ho. (Proveď hláskovou změnu.) Výsledné písmeno si zapiš.
 • Kde se nachází město Soluň? Ze získaného slova si poznač čtvrté písmeno.
 • Věrozvěsti přišli na Velkou Moravu šířit křesťanství. Proto jsme si na závěr pro vás připravili text nejznámější křesťanské modlitby.

 • Vaším úkolem je zjistit, jak se toto písmo nazývá. Z tohoto názvu si poznamenej třetí písmeno.
 • POZOR! NEJEDNÁ SE O AZBUKU!!!
 • MÁŠ VŠECHNA TŘI PÍSMENA ZAPSANÁ? VÝBORNĚ.
 • UVIDÍME SE V PŘÍŠTÍM KOLE.

 


Vyluštěte co nejvíce indicií, abyste získali heslo k dobytí ostrova!

Ostrov Lužec je vědomostní hra zaměřená na důležité mezníky historie našeho státu. Žáci soutěží ve skupinách (po třídách). Získají přehled o vzniku a vývoji českého státu. Cílem hry není jen odhalit heslo, ale také se pobavit, ověřit naše detektivní schopnosti .

 Pravidla hry:

 • Hra bude probíhat od 1. 2. 2021 do 24. 5. 2021. Jedná se o „týmovku“, takže bojuje celá třída, spolupráce povolena. 😊
 • Sledujte webové stránky školy (školní nástěnku u sborovny), kde budou vyvěšeny otázky, zadání otázek bude vždy dostupné v pondělí (1x za 14 dní).
 • Vaším úkolem bude zodpovědět na celou sadu zadaných otázek, jen tak obdržíte písmena, která vám pomohou získat indicii.
 • V celé hře je ukryto 5 indicií, to znamená, že vždy za dva týdny odtajníte 1 indicii, pokud jich vyluštíte všech 5, získáte heslo k dobytí ostrova.

Cíl hry:

Získat heslo k dobytí ostrova.

Jaké otázky vás čekají:

Otázky jsou zaměřeny na důležité mezníky historie našeho státu a týkají se všech oborů.

Kdo pro vás otázky sestavuje? (Na koho se během hry můžete obrátit.)

 • Mgr. Eva Zemanová
 • Mgr. Iveta Králová Fonioková
 • Mgr. Barbora Prchalová
 • Mgr. Marek Pěník