Klasifikace ve škole od 29. 9. 2020

Vážení rodiče, milí žáci.

Adaptační proces našich žáků ve škole pokročil. Děti jsou šikovné, spolupracují s učiteli. Ve všech předmětech bude v tomto týdnu ukončeno opakování, pokud se tak již nestalo.

Do standardního režimu se vrátí i zadávání domácí přípravy a klasifikace dle školního řádu.

V období uzavření škol jsme při výuce společně s Vámi zjistili, že děti jsou schopny dosahovat pokroku i v online výuce a poznávání je pro ně přirozené a samozřejmé. Věřím, že i po návratu ke “standardnímu” hodnocení se nic zásadně nezmění. Pokud se objeví dílčí neúspěch, je možné vše zlepšit, zúčastnit se individuálního či skupinového doučování.

Věřím, že společně s námi a Vaší podporou děti přechod zvládnou. Pokud by Vám prospěch Vašeho dítěte dělal starosti, obraťte se na třídní učitelku/třídního učitele. Ta/ten zajistí schůzku s Vámi a pedagogem, který předmět vyučuje. Zde proberete důvody možného neúspěchu a domluvíte další postup.

Doučování z matematiky (s ředitelkou školy) pro 7. třídu bude zahájeno v úterý 29. 9. 2020 ve 13,15 hod. Přihlášky byly dětem předány.

O dalších  lekcích doučování Vás budou včas informovat příslušní pedagogové.

S přáním hezkého dne Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy