Seznam zájmových kroužků pro školní rok 2020 – 2021

Den a čas kroužků bude upřesněn do 31. 8.. 2020
Kroužky prvního stupně se uskutečňují v rámci školní družiny, popř. školního klubu. Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny za kroužky neplatí.
Kroužky pro druhý stupeň jsou realizovány v rámci školního klubu. Příspěvek za školní rok činí 1 200 Kč.

1. STUPEŇ (I. – V. TŘÍDA)

Adam Kučera
• Sportovní hry (I. – V. třída) 2 hod.
• Anglická konverzace (V. třída) 1,5 hod.
• Anglická konverzace (II. – III. třída) 1,5 hod.
Marek Pěník
• Angličtina hrou (I. třída dělená na dvě skupiny) 1. hod.
• Anglická konverzace (IV. třída) 1,5 hod.
Jana Velická, Iveta Králová Fonioková, Ivana Ševčíková
• Keramika, ruční práce (II. – V. třída) 2. hod.
Barbora Prchalová
• Taneční kroužek I, II (I. – V. třída) 1. hod.
• Příprava na víceletá gymnázia (IV. – V. třída) – ČJ 1. hod.
Ivana Ševčíková
• Příprava na víceletá gymnázia (IV. – V. třída) – MA 1. hod.
• Matematická gramotnost (IV. – V. třída) 1. hod.
Jana Ramešová
• Čtenářská gramotnost (II. – III. třída) 1 hod.
• Čtenářská gramotnost (IV. – V. třída) 1. hod.
Iveta Králová Fonioková, Hana Števulová
• Dobrá vařečka (I. – III. třída) 1,5 hod.
• Dobrá vařečka (IV. – V. třída) 1,5 hod.

2. STUPEŇ (V. – IX. TŘÍDA)

Adam Kučera
• Sportovní hry 2 hod.
Marek Pěník
• Míčové hry 2 hod.
Jana Velická, Iveta Králová Fonioková, Ivana Ševčíková
• Keramik, ruční práce 2. hod.
Iveta Králová Fonioková
• Dobrá vařečka 1,5 hod.
Barbora Prchalová
• Taneční kroužek 1 hod.
• Příprava na střední školy ČJ (VIII. – IX. třída) 1 hod.
Martin Sál
• Příprava na střední školy MA (VIII. – IX. třída) 1. hod.
Marta Liška Landová
• Anglická konverzace 1,5 hod.