Listina dětských práv na internetu a Desatero pro školáky

 • Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci vhodné pro můj věk.
  Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!
 • Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
  Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
 • Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.
  Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
 • Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.
  Udržuj hesla používaná na internetu v tajnosti, nesděluj je ani kamarádovi!
 • Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
  Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
 • Mám právo vždy požádat rodiče nebo učitele o pomoc.
  Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
 • Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
  Pokud tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje, okamžitě opusť webovou stránku.
 • Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se podle mého názoru na internetu chová divně nebo dává divné otázky.
  Pokud tě internet vyděsí, nebo přivede do rozpaků, svěř se dospělému.
 • Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
  Nedej šanci virům, neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 • Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.
  Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.

Zdroj: Nadace Naše dítě, www.nasedite.cz