Možná změna začátku výuky ve školním roce 2021 – 2022

Vážení rodiče.

V rámci mentoringu s Mgr. Michaelou Veselou (známou odbornicí v oblasti školství) jsme byli upozorněni na nevhodný čas zahájení výuky našich žáků.

Důvodů nevhodnosti je mnoho. Tím nejzávažnějším je špatné hospodaření s mentálními silami žáků při takto brzkém zahájení výuky.

Mgr. Michaela Veselá upozornila na obecně známou skutečnost, že v rámci vzdělávání jsou produktivní cca čtyři hodiny z celkového času stráveného při výuce ve škole.

Naše časná ranní výuka odporuje přirozenému biorytmu člověka. Při zahájení výuky v 7,20 hod. spotřebujeme více energie na probuzení žáka a snižujeme produktivní čas ze čtyř hodin na cca dvě až tři hodiny.

V době, kdy v mnohých školách na základě doporučení odborníků uvažují o posunutí začátku výuky na devátou hodinu, my začínáme vyučovat dvacet minut po sedmé.

Vážení rodiče, dovoluji si Vás požádat o vyplnění ankety týkající se posunutí začátku vyučování na 8, 15 hod. za těchto předpokladů:

  1. Pro děti prvního stupně bude připravena relaxační ranní družina od 7,00 hod.
  2. Pro žáky druhého stupně bude otevřen školní klub od 7,00 hod.
  3. Ve výjimečných případech bude škola využívat nulté hodiny se začátkem výuky v 7,20 hod.

Při setkání s Mgr. Michaelou Veselou jsme argumentovali skutečností, že některé děti budou ve škole stejně od 7,00 hod. a pouze se jim prodlouží čas strávený ve škole.

Byli jsme upozorněni, že jde o zcela jiné využívání času, ve kterém není potřeba zapojit mentální síly ke vzdělávání.

Anketu dnes zašleme rodičům prostřednictvím systému Bakaláři.

Vážení rodiče, předem Vám děkujeme za každou odpověď v naší anketě.

Ing. Pavla Kopeluková, Mgr. Marta Liška Landová