Návrat dětí do školy 12. 4. 2021 

Vážení rodiče, milé děti.
V pondělí 12. 4. 2021 se do školy vrací žáci I. třídy, II. třídy, IV. třídy.
Děti budou po vstupu do budovy testovány.
Čas:
IV. třída příchod ke škole 7,10 hod.
II. třída příchod ke škole 7,40 hod.
I. třída příchod ke škole 8,10 hod.
 
Prosíme rodiče, aby zítra četli pečlivě informace na stránkách školy, FB a v Bakalářích.
 
Prosíme rodiče, aby v pondělí dodrželi časový harmonogram. Testujeme poprvé, organizaci máme připravenou, ale nelze přesně určit, jak budou děti na tuto situaci reagovat.
 
V případě nejasností telefonujte v pátek od 12,00 hod. na tato čísla:
724 855 906 (Kopeluková)
731 838 007 (Velická)
774 732 110 (Rollová)
776 056 870 (Bodišová)
 
Kdo může testovat:
a) rodič (zákonný zástupce)
b) rodičem pověřený zástupce (zaměstnanec školy)
V ZŠ Lužec nad Vltavou bude pověřeným zástupcem v pondělí 12. 4. 2021 Mgr. Jana Velická (zdravotní kurz), Jana Ramešová (zdravotní kurz).
 
Tento režim bude platit pouze v pondělí 12. 4. 2021. Další testování bude ve čtvrtek 15. 4. 2021, zde může dojít k drobným organizačním změnám.
 
Ing. Pavla Kopeluková