Návrat žáků I. a II. třídy do školy 18. 11. 2020

Milí rodiče.

Ve středu 18. 11. 2020 se těšíme na naše prvňáčky a druháčky. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, bude i ranní družinka. V odpolední družině budou děti z I. a II. třídy po celou dobu oddělené. Kroužky budou realizovány vždy pro jedno oddělení.

Společné toalety v průběhu výuky a družiny

  • Děti z I. a II. třídy budou toalety navštěvovat v různých časových intervalech. Toalety budou pravidelně větrány.
  • První a druhé oddělení družiny nemají společné toalety.

Větrání ve třídách

  • Důkladné větrání v učebnách bude zajištěno 2x za 60 minut (děti budou mimo učebnu).
  • V učebnách bude průběžně větráno polohou okna na „ventilaci“. Budeme dbát na zdraví dětí, aby se nenachladily.

Tělesná výchova, prvouka

  • Tělesná výchova není povolena, je doporučený pobyt venku.
  • Děti budou v rámci tělesné výchovy a prvouky chodit na procházky v katastru obce Lužec nad Vltavou.

Oblečení

  • Venkovní pobyt: prosíme rodiče, aby vybavili děti teplou bundou, pláštěnkami, nepromokavou obuví, čepicí, rukavicemi, náhradními tepláky, náhradní mikinou, náhradními ponožkami (náhradní věci zůstanou ve skříňce).
  • Výuka: nezapomeňte na teplejší mikinu, podzimní ponožky.

Hlavně nezapomeňte na roušky (cca 3 kusy na den – snad si je děti nebudou vyměňovat), dobrou náladu a radost z návratu dětí do školy.