Vrácení poplatků za školní družinu a zájmové útvary

Od 1. 6. 2020 škola vrací přeplatky za školní družinu a školní klub.
Výše přeplatku:
Poplatek za 1 měsíc činí 120,- Kč.
Vracíme přeplatky za měsíce:
březen: 75,- Kč (rozpočet na den 5,- Kč)
duben: 120,- Kč
květen: 120,- Kč
červen: 120,- Kč
Celkem: 435,-Kč
 
Prosíme rodiče, aby nám zaslali zprávu prostřednictvím Bakalářů, jakým způsobem chtějí přeplatek vrátit (číslo účtu, hotovost z pokladny).
Při vyplacení poplatku z pokladny je nutné si telefonicky domluvit čas. Volejte na číslo: 731 838 007.
Pavla Kopeluková, ředitelka školy