1. stupeň – plán na 1. týden

 1. 9. úterý 7,20 hod. – 8,40 hod.
 • Žáci obdrží žákovskou knížku, úkolníček, plán 1. týdne, brožurku Hurá do školy, dotazník pro zákonné zástupce, rozvrh hodin, přihlášky na kroužky, základní informace.
 • Seznam sešitů a pomůcek.
 1. 9. středa 7,20 hod. – 11,00 hod. – již funguje jídelna
  • Pohádka, organizační záležitosti
 1. 9. čtvrtek 7,20 hod. – ukončení dle rozvrhu
  • Sportovní den, organizační záležitosti
 1. 9. pátek 7,20 hod. – ukončení dle rozvrhu
  • Testování, organizační záležitosti

2. stupeň – plán na 1. týden

 1. 9. úterý 7,20 hod. – 8,40 hod.
 • Žáci obdrží žákovskou knížku, úkolníček, plán 1. týdne, brožurku Hurá do školy, dotazník pro zákonné zástupce, rozvrh hodin, přihlášky do ŠK a na kroužky, základní informace.
 • Seznam sešitů a pomůcek.
 1. 9. středa 7,20 – 12,15 hod. – již funguje jídelna
 • Sportovní den od 10,00 hod. – 12,15 hod. (zodpovídá Ze, Ku)TU se svou třídou
 • Žáci si přinesou:
  • sportovní oblečení,
  • přezůvky.
 • Žáci přinesou
  • učebnice k vrácení,
  • 120,- Kč na výtvarné pomůcky a portfolia,
  • opravené dotazníky (podepsané zákonnými zástupci),
  • vyplněné přihlášky do ŠK (všichni), přihláška na kroužky.
 1. 9. čtvrtek 7,20 – ukončení dle rozvrhu, odpolední výuka odpadá
 • KaSS – 10,00 hod.
  • BOZ (Ve)
  • základní informace o škole (Ko, Ve, Ze, Pr, La, Kr)
  • film „V síti“
 1. 9. pátek 7,20 – ukončení dle rozvrhu
 • Kyberpredátoři 9,20 -11,00          třída
 • Kyberpredátoři 11,10 -12,50       třída, IX. třída