Příchod dětí ze III. třídy, V. třídy a dětí rodičů IZS do školy 19. 4. 2021

Dokumenty k odevzdání

 • Pověření zaměstnance k testování
 • Potvrzení o prodělání COVID-19 (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě), vztahuje se na 90 ti denní karanténu – jinak bude dítě testováno

Příchody do školy

 1. Sourozenci mohou přijít společně v 7,00 hod.
 2. Rodiče, při nepříznivém počasí) čekají na výsledky ve vstupním prostoru školy.
 3. Děti přecházejí rovnou do testovacích místností (koordinuje Mgr. Marta Liška Landová)
 • třída 7,00 hod
 • třída 7,00 hod.
 • Děti rodičů IZS 7,00 hod.

Vchod do školy – pouze od kostela

 1. Ivan Mašek před školou pomáhá dětem, převádí děti ke vchodu…
 2. Magdaléna Došková – vyplňování formuláře o zdravotním stavu v testovacích místnostech

Testovací místnost č. 1 – učebna III. třídy (č. 2)

 • Jana Velická (testování)
 • Romana Rollová (organizační záležitosti)

Testovací místnost č. 2 – učebna II. třídy (č. 7)

 • Jana Ramešová (testování)
 • Barbora Bodišová (organizační záležitosti)

Dohled nad otestovanými žáky před učebnami a na hale I. stupně

 • Jiřina Sálová, Hana Števulová

Izolační místnost – před ateliérem

 • Dle potřeby (počítač, pohádky, časopisy, stavebnice)

Družina

Družina I – IZS (učebna družiny I, pobyt venku)

Provoz od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Družina II. – III. třída (učebna družiny II, pobyt venku)

Provoz do 15,00 hod.

Družina III –V. třída (kmenová učebna, pobyt venku)

Provoz do 14,00 hod.

Kroužky

Kroužky budou plynule zařazovány do odpolední činnosti dětí, skupiny se nebudou mísit.