V době uzavření školy jsme nezaháleli. Věříme, že změny školu zkrášlily.

Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy