Informace pro rodiče a strávníky

  • Každý nový strávník vyplní přihlášku ke stravování (k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny v MŠ). Na přihlášce vyplní osobní údaje a závazně dny v týdnu, ve kterých bude chodit pravidelně na oběd.
  • Obědy se platí u vedoucí školní jídelny nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci hotově nebo na účet mateřské školy č.ú.: 253272354/0300. Při nedodržení termínu platby bude dítě ze školního stravování vyloučeno. Platí se zálohově měsíc dopředu. Přeplatky se budou odečítat ob měsíc – za září budou odečteny v listopadu, za říjen v prosinci.
  • V případě nemoci strávníka je možné odhlásit oběd den předem do 14h nebo týž den do 7 hodin v kanceláři ved. ŠJ, případně na tel. 315/601 066.
  • Výdej stravy pro děti v ZŠ od 11.00 do13.30.
  • V případě nemoci strávníka lze oběd odebrat pouze první den nemoci od 10.45 do 11h, po dobu další nepřítomnosti nelze obědy odebírat. Neodhlášené obědy lze odebírat pouze do přinesených jídlonošů. Není přípustné vydávat jídlo do skleněných nádob.
  • Současné ceny oběda pro děti ZŠ ve věku 7-10 let 22 Kč, ve věku 11-14 let 23 Kč , nad 15 let 24 Kč, dospělí 24 Kč.
  • Případné připomínky a náměty k práci školní jídelny přijímá vedoucí ŠJ Zuzana Buchtelová nebo vedení MŠ.