Pan učitel Lhotský nabídl naší třídě, že ji vezme do Mělníka na baletní představení.
My jsme souhlasili. Autobusem z Lužce nad Vltavou jsme jeli přímo do Mělníka.
Do začátku představení nám zbývalo ještě dost času, tak nás pan učitel s paní učitelkou Prchalovou provedli malou částí Mělníka, vyprávěli nám o románském, gotickém, renesančním a barokním architektonickém stylu. Také nám ukázali zámek Mělník
a kostel sv. Petra a Pavla.

Poté jsme vyrazili na představení ,,Stvoření tance“. Nejprve nás přivítal ředitel školy Balet Praha Junior, jeho vyprávění bylo zábavné a zajímavé. Dokonce i pro mě, a to baletu příliš nerozumím. Viděli jsme ukázky z krásných představení- Louskáček a Labutí jezero. Tanečníci byli zábavní, elegantní a vážně šikovní. Měli krásné kostýmy a bylo zjevné, že je tanec baví. Do všeho, co nám předvedli, dávali svůj rytmus i srdce. Občas se snažili až děsivě usmívat, úsměv přenesli i na nás.

Po vystoupení jsme se vyfotili u sochy T.G. Masaryka, která stojí uvnitř kulturního domu. Celý výlet se mi moc líbil a myslím si, že jsem se i něco nového dozvěděla. Mrzí mě, že takových výletů není víc…

Veronika Vokalová, IX. tř