Suplování za pedagogy

Vážení rodiče.
V průběhu března onemocněli zaměstnanci školy Covid-19. Mnozí byli ze stejného důvodu v karanténě.
Vždy jsme situaci zvládli, snad i bez povšimnutí ze strany dětí a rodičů.
Bohužel v tomto týdnu se situace změnila. Absence některých pedagogů je nečekaná, nemůžeme na ni v současném počtu pedagogů ihned reagovat.
Z tohoto důvodu Vás žádáme o shovívavost a trpělivost, pokud některé absence učitelů řešíme se zpožděním.
Děkujeme a přejeme všem především zdraví a pohodu.
Ing. Pavla Kopeluková