Testování dětí 15. 4. 2021

Příchody do školy

 1. Sourozenci mohou přijít společně v 7,00 hod.
 2. Rodiče, při nepříznivém počasí) čekají na výsledky ve vstupním prostoru školy.
 3. Děti přecházejí rovnou do testovacích místností (koordinuje Mgr. Iveta Králová Fonioková)
 • třída 7,00 hod
 • třída 7,00 hod.
 • třída 7,30 hod. – mimo stabilně stanovené výjimky

Vchod do školy – pouze od kostela

 1. Ivan Mašek před školou pomáhá dětem, převádí děti ke vchodu…
 2. Magdaléna Došková – vyplňování formuláře o zdravotním stavu v testovacích místnostech

Testovací místnost č. 1 – učebna III. třídy (č. 2)

 • Jana Velická (testování)
 • Romana Rollová (organizační záležitosti)

Testovací místnost č. 2 – učebna II. třídy (č. 7)

 • Jana Ramešová (testování)
 • Barbora Bodišová (organizační záležitosti)

Dohled nad otestovanými žáky před učebnami a na hale I. stupně

 • Klára Mahútová, Jiřina Sálová

Izolační místnost – před ateliérem

 • Hana Števulová (počítač, pohádky, časopisy, stavebnice)

Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy