Třídní schůzky 30. 11. 2021 a individuální konzultace od 15. 11. 2021

Vážení rodiče.
Pozvánky na individuální konzultace v rámci třídních schůzek Vám zašleme v systému Bakaláři a v žákovské knížce.
Konzultace s jednotlivými učiteli budou zahájeny od 15. 11. 2021.
Pozvánku na online třídní schůzky, které se konají 30. 11. 2021, Vám zašle třídní učitel (učitelka).
Ing. Pavla Kopeluková